Mezinárodní konference “Zvířata ve městě / Tiere in der Stadt”

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a Zoologickou zahradou hl. m. Prahy

si Vás dovolují pozvat na 40. mezinárodní konferenci

Zvířata ve městě / Tiere in der Stadt

Konference se koná ve dnech 5. a 6. října 2021 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Jednání je simultánně tlumočeno v českém a německém jazyce. Konferenční poplatek není vybírán.

Program a abstrakty příspěvků naleznete na webových stránkách Archivu hl. města Prahy:
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=183

Organizátoři prosí o nahlášení Vaší účasti na emailovou adresu Marketa.Ruckova@praha.eu<mailto:Marketa.Ruckova@praha.eu> nejpozději do 29. září 2021.
Vzhledem k platnému opatření ministerstva zdravotnictví pro účast na veřejných akcích je k účasti nutné dodržet jednu z těchto podmínek: ukončené očkování / platný PCR nebo antigenní test / potvrzení o prodělané nemoci Covid-19.

Za organizátory se na shledání těší

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

Archiv hl. města Prahy
Tel.: +420 236 00 4020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu<mailto:Marketa.Ruckova@praha.eu>
URL: www.ahmp.cz<http://www.ahmp.cz>