Medaili “Za zásluhy o české archivnictví” získalo v úterý 1. října 20 osobností

V úterý 1. října 2019 získalo 20 osobností medaili ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví. Čestná medaile se každoročně uděluje za celoživotní dílo či mimořádný čin odborníkům z oblasti archivnictví a příbuzných oborů.

0W3A2358.JPG

Mgr. Milan Augustin, ředitel Státního okresního archivu Karlovy Vary, za dlouhodobý přínos pro české archivnictví
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, za zásluhy v oblasti archivního vzdělávání a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu
PhDr. Denko Čumlivski, odborný archivář 1. oddělení Národního archivu v Praze, za dlouhodobý a významný přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu
Mag. Dr. Roman-Hans Gröger, odborný archivář Rakouského státního archivu, za dlouholetý přínos v oblasti česko-rakouské meziarchivní spolupráce
Mgr. Květoslav Growka, odborný archivář Státního okresního archivu Jeseník, za dlouhodobý a významný přínos pro české archivnictví a při příležitosti jeho odchodu do důchodu
Mgr. Karel Halla, ředitel Státního okresního archivu Cheb, za přínos v oblasti mezinárodní archivní spolupráce
PhDr. Věra Hladíková, odborná archivářka Archivu města Ústí nad Labem, za dlouholetý přínos v oblasti archivnictví
Mgr. Jana Hudcová, emeritní odborná archivářka Moravského zemského archivu v Brně, za dlouhodobý a významný přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jejímu letošnímu životnímu jubileu
Libuše Jaklová, emeritní archivářka Archivu Lesů České republiky za dlouhodobý přínos v oblasti podnikového archivnictví
Ing. Alena Kajanová, vedoucí oddělení ochrany a péče o národní archivní dědictví Státního oblastního archivu v Třeboni, za dlouholeté zásluhy v oblasti ochrany a péče o národní archivní dědictví
PhDr. Marie Kašubová, emeritní ředitelka Státního okresního archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, za dlouholetý přínos v oblasti archivnictví
Mgr. Hana Kmochová, zástupkyně ředitele Státního oblastního archivu v Praze, za dlouholetý přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jejímu loňskému životnímu jubileu
PhDr. Vlastimil Kolda, odborný archivář Státního oblastního archivu v Třeboni, za významný přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu
Dr. Margit Ksoll-Marcon, generální ředitelka Bavorských státních archivů, za významný a dlouhodobý přínos v oblasti česko-bavorské meziarchivní spolupráce
PhDr. Markéta Novotná, odborná archivářka Státního okresního archivu Tachov, za dlouholetý přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jejímu letošnímu pracovnímu a životnímu jubileu
Karel Rom, emeritní odborný archivář Státního okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, za dlouholetý přínos pro české archivnictví
RSDr. Vladimír Šlosar, vedoucí oddělení novodobých sbírek Vojenského historického archivu v Praze, za dlouholeté zásluhy v oblasti archivnictví i s ohledem na jeho loňské životní jubileum a při příležitosti 100. výročí vojenského archivnictví
HR Mag. Dr. Gerald Theimer, odborný archivář Rakouského státního archivu, za dlouholetý přínos v oblasti česko-rakouské meziarchivní spolupráce
Mgr. Ivan Urminský, vedoucí oddělení starších fondů a zástupce ředitele Vojenského historického archivu v Praze, za dlouholeté zásluhy v oblasti archivnictví i s ohledem na jeho loňské životní jubileum a při příležitosti 100. výročí vojenského archivnictví
PhDr. Marcela Zdrubecká, knihovnice Státního oblastního archivu v Praze, za dlouhodobý přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jejímu loňskému životnímu jubileu

Převzato z webu Ministerstva vnitra ČR, více ZDE.