Krátký film o historii Vysoké školy báňské

Dámy a pánové,

v letošním roce si připomínáme 170. výročí založení
Montánního učiliště v Příbrami v roce 1849. Vysoká škola
báňská – Technická univerzita v Ostravě, která je nástupkyní
příbramské vysoké školy báňské, připravila k tomuto výročí
zajímavý krátký film, který lze shlédnout zde:

Na jeho vzniku se podílel také Mgr. Petr Kašing z ostravského
archivu této školy, se kterým má příbramský státní archiv tu
čest spolupracovat.

V současné době připravuje ostravský archiv v čele s Mgr. Petrem
Kašingem k výročí vzniku Montánního učiliště v Příbrami
výstavu, která bude začátkem prosince 2019 otevřena ve Státním
okresním archivu v Příbrami. Budou na ní k vidění i dokumenty a
fotografie zapůjčené soukromými osobami, které se přihlásily na
naši lednovou výzvu.

Prosím o další šíření odkazu na film, který vypovídá o
významné části příbramské historie.

Se srdečným pozdravem

Věra Smolová, Státní okresní archiv Příbram