Konference “Voják a město. Město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.–21. století)”, 7. října 2021 v Kroměříži

Konference VOJÁK A MĚSTO (Kroměříž, 2021)

Státní okresní archiv Kroměříž Vás srdečně zve na odbornou vědeckou konferenci Voják a město s podtitulem Město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.–21. století), která se uskuteční dne 7. října 2021 v Muzeu Kroměřížska.

Konferenci pořádá MZA v Brně-Státní okresní archiv Kroměříž ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, p. o., Knihovnou Kroměřížska, p. o., Městem Kroměříž a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V případě vydání vládního nařízení z důvodu špatné epidemiologické situace proběhne konference online.

Termíny přihlášek: do 20. září 2021
Pro aktivní účast: do 31. srpna 2021

Odborná konference bude rozdělena na dopolední a odpolední blok s polední přestávkou. Příspěvky v rozsahu 15 minut mluveného slova, maximální rozsah 10 stran textu. Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku. Nebude vybírán žádný finanční poplatek. Parkování pro účastníky konference zajištěno u budovy Muzea Kroměřížska
na Velkém náměstí v Kroměříži.

Zveme Vás na konferenci se zajímavým programem, do pohostinné
a krásami oplývající Kroměříže. Těšíme se na Vaši účast!

Za MZA v Brně-Státní okresní archiv Kroměříž
PhDr. Jitka Zezulová, ředitelka

Kontaktní adresa:
Mgr. David Sobek
MZA v Brně–SOkA Kroměříž
Velehradská 4259, 767 01 Kroměříž
E-mail: sobek@mza.cz
Tel.: 573 333 832-34