Konference “Dějiny zdravotnictví první Československé republiky interdisciplinárním pohledem”, 13.–14.10.2022 v Českých Budějovicích

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás a Vaše kolegyně/kolegy pozvat na vědeckou konferenci s názvem „Dějiny zdravotnictví první Československé republiky interdisciplinárním pohledem”, kterou organizuje naše fakulta ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni. Konference se vztahuje k výzkumnému projektu „Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie“, který financuje Grantová agentura České republiky. Termín konání konference je 13. – 14. 10. 2022.

Další informace najdete na pozvánce, kterou Vám zasílám v příloze.

Vzhledem k tomu, že Vám zasíláme oznámení později, pro aktivní účast prodlužujeme termín do 15.8.2022.

za vědecký výbor konference

Valérie Tóthová

POZVÁNKA