Dopravní podnik hl. m. Prahy hledá archiváře

Nabídka pracovní pozice ARCHIVÁŘ – SPECIALISTA
v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti

Popis pracovních činností

 • Zabezpečování agendy krátkodobého i dlouhodobého ukládání dokumentů vzešlých z činnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy.
 • Metodické vedení a zpracovávání evidencí archivních souborů v souladu s aktuálně platnými pravidly pro zpracování archiválií a s pořádacím schématem archivu DPP.
 • Spolupráce na doplňování archivních souborů – zejména aktivní spolupráce s vybranými útvary DPP představujícími v rámci podniku původce dokumentů.
 • Třídění a vyhodnocování dokumentů vzešlých z činnosti DPP – zejména výběry dokumentů ve skartačním řízení.
 • Metodický dohled nad evidenčními nástroji archivu v elektronických aplikacích SharePoint, ResourceSpace, v budoucnu ELZA.
 • Spolupráce na odborných rešerších a přípravě podkladů pro útvary podniku i badatele.
 • Spolupráce s nadřízeným Archivem hlavního města Prahy – zejména v oblasti skartačních řízení, podávání pravidelných zpráv o činnosti a metodické koordinace.
 • Metodický dohled nad centrální spisovnou DPP – listinná forma.
 • Spolupráce při kontrolách dodržování Spisového, archivního a skartačního řádu DPP.
 • Komunikace a spolupráce s odbornými institucemi – spisovny, archivy, muzea.
 • Spolupráce při návrhu a zpracování podnikových směrnic týkajících se spisové a archivní služby i interních metodik v rámci odboru Spisová služba.
 • V souladu s pracovní smlouvou další úkoly uložené nadřízeným zaměstnancem.

Požadavky na uchazeče

 • Vysokoškolské vzdělání (preferovány VŠ technického směru nebo archivnictví a PVH, pracovní zkušenosti v odborné instituci výhodou) alternativně možné středoškolské vzdělání s pracovní zkušeností min. 5 let v odborné instituci (ideálně archivářské nebo IT pozice ve specializovaných či soukromých archivech technického zaměření, Archivu hlavního města Prahy, Státním oblastním/okresním archivu nebo Národním archivu ČR).
 • Kladný vztah k technice – schopnost naučit se základní orientaci ve stavebních a technických výkresech a související projektové dokumentaci z různých historických období (třídění, posuzování historické hodnoty ev. využitelnosti pro provozní útvary DPP apod.).
 • Kladný vztah k výpočetní technice – velmi dobrá znalost práce v MS Office, schopnost rutinního zvládnutí práce s aplikacemi MS SharePoint, ResourceSpace a ELZA v roli běžného uživatele.
 • Orientace v městské správě po roce 1945, pražském místopisu a základních datech historie městské dopravy v Praze výhodou.
 • Pečlivý, zodpovědný a samostatný přístup ke svěřeným úkolům.
 • Ochota učit se nové věci, aktivní přístup k řešení problémů, schopnost týmové práce.
 • Dobré organizační, komunikační a analytické schopnosti.

Nabízíme

 • Zajímavou a různorodou práci v přátelském kolektivu v oboru zavedeného pracoviště.
 • Zázemí velké společnosti s dlouholetou tradicí.
 • Možnost profesní seberealizace a přímé účasti na rozvoji paměťové instituce spravující odkaz jednoho z nejvýznamnějších městských podniků hl. m. Prahy.
 • Solidní platové podmínky a benefity zaměstnavatele v celkové výši až 60 000 Kč ročně
 • Výrazně zlevněné Zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky (Lítačka)
 • Penzijní připojištění po roce výkonu práce v hodnotě 1 100 Kč
 • 3 dny zdravotního volna s náhradou mzdy
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 100 Kč
 • Poukázky FLEXIPASS ve výši 3200 Kč/rok
 • Možnost rekreace a příspěvek na dětskou rekreaci aj. ve výši až 3 000 Kč
 • Zázemí velké společnosti s dlouholetou tradicí
 • Základní pracoviště Praha 10 – Hostivař, U vozovny 6 (areál ústředních dílen DP) – sídlo archivu a centrální spisovny.
 • Možnost nástupu – ihned.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte e-mailem na adresu marar@dpp.cz do 15. 9. 2019. Do předmětu uveďte Uchazeč o zaměstnání.