Do archivů? Děkuji, raději ne!, panel na 12. sjezdu českých historiků v Ústí nad Labem

Do archivů? Děkuji, raději ne!

Panel s tímto názvem se 22. září 2022 na 12. sjezdu českých historiků v Ústí nad Labem věnoval roli archivů v historické vědě 21. století. V prvním bloku panelu se přednášející (Václav Ledvinka, Čeněk Pýcha, Tomáš Krákora, Milan Vojáček) zabývali tzv. postarchivní činností, především vědeckými a edukačními aktivitami archivů či moderním zpřístupňováním archiválií veřejnosti. Druhý blok byl diskusní a účastnili se jej archiváři (Eliška Hospasková, Karel Řeháček) i zástupci historické obce (Michaela Žáková, Jaroslav Pažout). Panel, který postupně moderovali Karel Řeháček a Milan Vojáček, byl maximálně otevřený i přítomným posluchačům a určitě přispěl k lepšímu pochopení obou stran, archivářů i jejich klientů z řad badatelů různého typu. Jedni i druzí se totiž potřebují, v diskusi si dokázali vzájemně naslouchat a právě tento dialog představoval nejvyšší přidanou hodnotu celého panelu. Do archivů tedy badatelé docházet i nadále jistě budou, jen už třeba poučenější o nejnovějších trendech současného archivnictví.

Milan Vojáček hovořil o Národním archivním portálu jako o nové bráně do archivní sítě České republiky


Tomáš Krákora představil proces zpřístupňování hebrejských pramenů v digitalizované podobě


Účastníci panelové diskuse (zleva) Milan Vojáček, Michaela Žáková, Eliška Hospasková, Karel Řeháček a Jaroslav Pažout


Někteří přítomní posluchači aktivně diskutovali


Jiní se modlili, klepali si na čelo či skrývali zděšení