CfP: „Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století“, 6. a 7. 10. 2020 v Praze

CALL FOR PAPERS

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na 39. mezinárodní konferenci Archivu hl. města Prahy pořádanou ve spolupráci s dalšími partnerskými institucemi.

Letošní konference s názvem „Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století“ se bude konat ve dnech 6. a 7. října 2020 v Praze (budova Akademie věd ČR).

Primárním cílem konference není zaměření se na dějové popisy dobývání a plenění měst či analýzy vojenských strategií, jak přemoci velká městská sídliště. Rádi bychom tematizovali otázky, jak se města vypořádávala s fenoménem „být dobyt“ a z toho vyplývajícími situacemi, jaké byly zvyky vítězů vůči poraženým městům, či zda existovala určitá pravidla kapitulace, pravidla chování a komunikace vítězů i poražených, jak se změna situace projevila ve správním fungování a struktuře města, ve finanční a hospodářské sféře, jak přítomnost vojska ovlivnila život obyvatel, a v neposlední řadě jaká byla reflexe těchto událostí v kronikách, v dobovém tisku, ve zprávách zvláštních agentů nebo vyslanců.  Více též v přiloženém Call for Papers.

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2020 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Shrnující informace:

  • Termín konání: –7. října 2020
  • Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
  • Termín podání přihlášek: dubna 2020 (organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků)
  • Délka příspěvku: max. 15–20 minut
  • Jednací jazyky: čeština, němčina (simultánní tlumočení), příp. angličtina
  • Publikace příspěvků: v monotematickém čísle v rámci řady Documenta Pragensia (max. 25 normostran) http://www.ahmp.cz/index.html?mid=52&wstyle=0&page=%27%27
  • Konferenční poplatek: nehradí se
  • URL: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=167

Dovolujeme si Vás také požádat o rozšíření tohoto e-mailu mezi další případné zájemce z Vašeho okolí.

Jménem organizátorů

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

Kontaktní adresa:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

URL: www.ahmp.cz