CfP: Konference “Střežení státní hranice v 70. letech. Pohraničí a normalizace”

CALL FOR PAPERS

Konference Střežení státní hranice v 70. letech. Pohraničí a normalizace – CALL FOR PAPERS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany si vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Střežení státní hranice v 70. letech. Pohraničí a normalizace
Konference není zaměřená tak úzce, jak by se snad z jejího názvu mohlo zdát. Píšeme o tom také v přiložené pozvánce. Společenská situace v pohraničí se totiž nemusela příliš odlišovat od té ve vnitrozemí. Konec konců, která byla největší československá pohraniční města? Bratislava a Ostrava. Osloví-li Vás obsahový záměr konference nastíněný v pozvánce a naskýtá-li se Vám téma, o kterém byste chtěli referovat, rádi se s Vámi potkáme.

Konference se bude konat dne 23. listopadu 2023, uzávěrka přihlášek příspěvků je 15. 9. 2023.
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno, přednáškový sál, 4. patro.
K organizaci semináře, jeho panelům a doprovodnému programu blíže

Odkaz na stránkách organizátora

https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/strezeni-statni-hranice-v-70-letech-konference/

Současně sdělujeme, že při této příležitosti bude slavnostně představena monografie k ochraně státní hranice na přelomu 50. a 60. let 20. století.