Česká archivní společnost zahájila spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky

Dne 18. ledna 2024 bylo mezi AMG a Českou archivní společností, z. s., podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci spočívající zejména v oblasti péče o kulturní dědictví České republiky. Spolupráce bude probíhat ve výměně zkušeností a poznatků, v předávání informací a oboustranné komunikaci, v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem či dalších souvisejících dokumentů v oboru muzejnictví, archivnictví, autorských práv, digitalizace kulturního dědictví a vzdělávání. Obě strany budou vzájemně propagovat a popularizovat svoje aktivity týkající se témat jejich společného zájmu. AMG a ČAS se též domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci společných projektů (např. tematicky zaměřených školení, odborných seminářů a konferencí či dalších vzdělávacích aktivit). 

Memorandum o spolupráci