Česká archivní společnost si zvolila nový výbor

Valná hromada České archivní společnosti zvolila na svém zasedání 26. října 2021 nový výbor a revizní komisi.

Nově složený výbor pak záhy zvolil nové vedení České archivní společnosti, kde byl předsedou zvolen Karel Halla (SOkA Cheb) a místopředsedou se stal dosavadní předseda ČAS David Valůšek (SOkA Zlín). Místo jednatele ČAS zaujal Martin Myšička (SOkA Most) a pokladníkem byl zvolen Michal Sejk (SOkA Benešov).

Složení výboru