Česká archivní společnost podpořila společně s dalšími vědeckými společnostmi Výzvu panelistů 3. diskusního fóra Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Česká archivní společnost podpořila společně s dalšími vědeckými společnostmi Výzvu panelistů 3. diskusního fóra Přírodovědecké fakulty UK .

 

Výzva panelistů 3. diskusního fóra Přírodovědecké fakulty UK

S vědomím, že základním posláním univerzit je předávání vědeckých poznatků široké veřejnosti, jsme uspořádali v úterý 13.10.2020 k problematice viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 online veřejné diskusní fórum. Současnou situaci u nás vyhodnocujeme jako extrémně závažnou.

Narůstající počty osob s COVID-19 vyžadující hospitalizační péči v nejbližších dnech velmi pravděpodobně povedou k přetížení zdravotního systému. Zdravotní systém v nouzovém stavu nebude schopen poskytovat adekvátní nezbytnou zdravotní péči ani pacientům bez příznaků COVID-19. Zahlcení zdravotního systému povede ke zbytečným úmrtím, ohrožena bude preventivní i akutní péče o další pacienty, dojde k přetížení a ohrožení zdravotnického personálu.

K jak velkému přetížení zdravotního systému v následujících dnech dojde, záleží na každém z nás, jak zodpovědně se budeme chovat. Dodržování pravidla 3 R musí být samozřejmostí za všech okolností.  Především je třeba ochránit ty nejzranitelnější skupiny osob, což jsou osoby vyššího věku (nad 60 let), osoby chronicky nemocné, s diabetem, astma apod. Pokud takové osoby máte v okolí, pomozte jim, vysvětlete jim situaci a snažte se je přesvědčit, aby se vyvarovali kontaktu s lidmi, který není nezbytný a zůstali doma nebo přiměřeně fyzicky aktivní v bezpečném prostředí. Zásadní totiž je věková struktura osob s onemocněním COVID-19. Ve vyšším věku je při onemocnění COVID-19 mnohonásobně vyšší procento dlouhodobé hospitalizace a závažného průběhu vyžadujícího vysoce specializovanou zdravotní péči.

Apelujeme především na vás, mladé a zdravé, nebuďte lhostejní ke svému okolí, situace je opravdu vážná, bez vaší pomoci budou důsledky mnohonásobně závažnější. Prosíme, čerpejte informace z relevantních zdrojů, ptejte se odborníků, nevěřte fake news a dalším nepodloženým informacím šířícím se sociálními sítěmi, jakkoli mohou znít líbivě nebo jednoduše.

Dovolujeme si zdůraznit několik pravidel a doporučení, která v tuto chvíli považujeme za zásadní a která vyplynula mj. ze 3. diskusního fóra Přírodovědecké fakulty UK:

  • Nespoléhejme na přetížený systém trasování a prevence, převezměme odpovědnost sami za sebe a za své okolí.
  • Vyhýbejme se kontaktům, pokud nejsou nezbytné, používejme ochranné prostředky a pravidla 3R.
  • Nebojme se to vyžadovat také od našeho okolí nebo připomínat tato pravidla osobám v našem okolí, především těm, pro které onemocnění COVID-19 představuje zvýšené riziko.
  • Instalujte si eRoušku a veďte si záznamy o svých kontaktech pro případné potřeby vyhledání osob, od kterých jste se mohli nakazit nebo které jste sami mohli nakazit.
  • Snažme se v rámci možností podporovat svou imunitu.
  • Aktivně bojujme se šířením dezinformací týkajících se epidemie, viru a vakcín
  • Snažme se udržovat v dobré psychické kondici nejen sebe, ale i své blízké. Komunikujme na dálku zejména s osobami vyššího věku, kteří potřebují mnohé objasnit, ale také uklidnit a potěšit.
  • Mysleme na to, čím dalším by každý z nás mohl přispět k překonání současné zdravotní krize.
  • Obrana před onemocněním COVID-19 není politickou záležitostí, ale snahou vyhnout se zbytečným, předčasným úmrtím.

 

15.10.2020

Podepsáni:

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., demografka

prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., lékař

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., evoluční biolog

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., viroložka

prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc., virolog

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., imunolog