Call for Abstracts: Konference “Nekomunistické strany v komunistickém Československu”, 25.–26. května 2022 v Českých Budějovicích

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych touto cestou připomněla stále probíhající výzvy k aktivní účasti na konferencích, které organizujeme. Všechny najdete také na našem webu www.ustrcr.cz/typ-akce/konference

Do 27. března přijímáme příspěvky na konferenci Nekomunistické strany v komunistickém Československu, která proběhne 25. a 26. května v Českých Budějovicích.

Tematické okruhy:

  • Nekomunistické strany v roce 1948 a v zakladatelském období komunistického režimu v Československu. Nekomunistické strany v únoru 1948, „sloučení“ sociální demokracie s KSČ, čistky v nekomunistických stranách, represe namířené proti členům nekomunistických stran. Rozdíly mezi nekomunistickými stranami v českých zemích a na Slovensku.
  • Nekomunistické strany jako součást politického systému v 50. a 60. letech. Role nekomunistických stran při upevňování komunistického režimu v Československu, působení jejich členů ve vládě, Národním shromáždění a dalších státních úřadech a institucích. Role Národní fronty.
  • Nekomunistické strany v letech 1968-1969. Snahy o obnovení sociální demokracie, emancipační snahy nekomunistických stran během obrodného procesu a jejich postoj k invazi vojsk Varšavské smlouvy.
  • Nekomunistické strany v letech 1969-1989, jejich role během čistek po roce 1969, účast nekomunistických stran ve federální a obou republikových vládách, ve Federálním shromáždění a v České a Slovenské národní radě, státních úřadech a institucích.
  • Nekomunistické strany jako opoziční síla. Působení nekomunistických stran ve druhé polovině 80. let a v období přestavby, jejich role během sametové revoluce.
  • Nekomunistické strany v exilu.

V případě zájmu o vystoupení s příspěvkem vyplňte prosím registrační formulář. Více informací v přiloženém Call for Abstracts nebo na výše uvedené webové stránce.

Do 30. dubna můžete přihlásit své příspěvky nebo postery na mezinárodní a mezioborové fórum Dějiny ve veřejném prostoru III. Globální paměť, které proběhne 20. a 21. října 2022 v Centru současného umění DOX v Praze. Vše podstatné najdete na webu www.forumdvp.cz.

Do 31. května je možné se zaregistrovat s příspěvkem na konferenci Cvičiště SS Böhmen. Paměť zdevastované krajiny ve středních Čechách, která se uskuteční 1.-3. listopadu v Hotelu Měřín. Více info na našem webu.

Klidné dny přeje

Anna Macourková

Oddělení knihovny, výstav a konferencí

Odbor produkční

Ústav pro studium totalitních režimů

nám. Winstona Churchilla 1800/2

130 00, Praha 3

Tel:       +420 221 008 314

GSM:  +420 606837142