Brigáda v Národním pedagogickém muzeu

BRIGÁDA V MUZEU

Národním pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1

Hledá brigádníka na pomoc při zpracování osobních fondů – pozůstalostí učitelů

Hlavní pracovní náplní je přepis inventárních karet do elektronické evidence a provádění revize fondu (elektronický systém evidence Bach – předchozí zkušenost výhodou, zaškolení ale není náročné).

Odměna 150 Kč / hod. (v případě dobrých výsledků a dlouhodobé spolupráce možnost zvýšení)

Práce formou DPP (max 300 hodin ročně)

Nástup dle dohody, stejně tak pracovní doba (dny výkonu práce a počet hodin denně není předem pevně stanoven). Místo výkonu práce v sídle NPMK ve Valdštejnské 20.

Kontakt:

PhDr. Jan Šimek, Ph.D., vedoucí Odd. dějin školství

simek@npmk.cz

Tel. 608 265 009