Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrová řízení na služební místa

Odborný rada – referent“ v Oddělení ekonomiky a provozu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníŽádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místoČestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Odborný rada – personalista“ v Kanceláři ředitelky Archivu bezpečnostních složek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníŽádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místoČestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Zástup za MD

Archiv bezpečnostních složek přijme archiváře do Oddělení archivních fondů FMV (pracovní poměr, zástup za MD/RD)