Workshop v Archivu města Ostravy

PŘIHLÁŠKA

Vážené dámy, vážení pánové,
v roce 2023 si připomínáme 100 let od založení Archivu města Ostravy. Toto významné výročí bychom proto rádi oslavili společně s Vámi workshopem věnovaným minulosti, přítomnosti a budoucnosti městských archivů, ale i otázkám archivnictví vůbec. Naší archivní obcí nyní hýbe řada témat spojených s digitalizací veřejné správy, ale i soukromého života, která výrazně mění způsob i podstatu naší práce. Stále více se hovoří i o prezentaci archivů směrem k veřejnosti, což souvisí s naší pozicí úřadu a zároveň paměťové instituce, přičemž je mnohdy složité určit kudy prochází ona tenká hranice mezi našimi rolemi. A stále znovu problematika ekonomická spojená s výstavbou nových archivních budov a údržbou těch stávajících a náklady na jejich provoz. Koneckonců finanční udržitelnost veřejné správy, jejíž jsme součástí, ať již jako archivy samosprávných celků či v režii státu, bude nyní tématem více než aktuálním.
Všechny aktivní i pasivní zájemce o příspěvky i diskusi nad výše uvedenými tématy, bychom rádi pozvali 14. září 2023 do Archivu města Ostravy, kde se workshop „Archivy měst včera, dnes a zítra“ bude konat. Přes název akce jsou vítány příspěvky reflektující situaci ve všech typech archivů. Maximální délka příspěvku by neměla přesáhnout 15 minut. Zájemce o účast na workshopu prosíme o zaslání vyplněné elektronické přihlášky na adresu hana.sustkova@ostrava.cz do 30. června 2023. Kapacita sálu je omezena.

Jménem organizátorů se na příjemný den v Archivu města Ostravy těší
Mgr. Hana Šústková, Ph. D.