17. historickogeografická konference, online, od 19. 5. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k přetrvávající epidemické situaci jsme se rozhodli, že v letošním roce proběhne 17. historickogeografická konference pouze distanční formou.
Ve středu 19. května 2021 budou na webové stránce zde: https://www.historickageografie.cz/module.Pagesimple/?url=hgkonference2021&lang=cs zveřejněna videa (komentované příspěvky a postery) přihlášené k letošnímu tématu “Živá voda v historických krajinách”. Pevně věříme, že i přesto, že se nemůžeme společně setkat, přinesou vám příspěvky nové a inspirující informace z oblasti historické geografie, s případnými dotazy jejich autory kontaktujete a z pohodlí domova si akci alespoň trochu užijete.
Těšit se můžete také na doplňující tematický kvíz o ceny (dostupný od 19. do 26. 5.), který pro nás již tradičně připravil Zeměměřický úřad. Výsledky a řešení kvízu naleznete poté v aktualitách na našich webových stránkách.
Odkaz na konferenci můžete volně šířit, aby se dostal ke všem příznivcům historické geografie. Věříme, že v příštím roce 2022 se již společně opět setkáme.
Pevné zdraví všem přeje a za organizační tým konference srdečně zdraví
Martina Tůmová

PhDr. Martina Tůmová
Koordinátorka pro bakalářské a navazující magisterské studium
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, 128 00 Praha 2
www.natur.cuni.cz