12. sjezd českých historiků, 20.–22. září 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a výbor
Sdružení historiků České republiky oznamují konání 12. sjezdu českých
historiků/Profesního setkání historiček a historiků České republiky ve
dnech 20.–22. září 2022 v Ústí nad Labem. Sledujte prosím aktuální
informace prostřednictvím těchto informačních platforem:

WEB: https://historieusti2022.ujep.cz/
FB: https://www.facebook.com/historieusti2022.ujep.cz
IG: https://www.instagram.com/historieusti2022/

Na sjezdovém webu aktuálně najdete výzvu k předkládání návrhů na volné
panely, která je aktuální v termínu 1. 10. – 30. 11. 2021. Více se
dozvíte na sjezdovém webu, případné dotazy rádi zodpovíme na adrese:
historieusti2022@ujep.cz.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. děkanka FF UJEP
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., předseda Sdružení historiků ČR