Zápisy z jednání výboru Odborné skupiny specializovaných archivů

Zasedání výboru 15. června 2022

Zasedání výboru 20. října 2022

Zasedání výboru 9. prosince 2022

Zasedání výboru 19. ledna 2023

Zasedání výboru 23. března 2023

Zápis volební komise ze dne 12. dubna 2023

Ustavující zasedání nového výboru 5. května 2023

Zasedání výboru 16. června 2023

Zasedání výboru 15. září 2023

Zasedání výboru 8. prosince 2023

Zasedání výboru 19. ledna 2024

Zasedání výboru 21. března 2024