Reakce Pavla Jakubce

Daniel Doležal blbou náladu v našem oboru vystihl naprosto přesně. Za 21 let praxe v archivnictví se mně, ale ani mým kolegyním a kolegům tak často nestávalo, abychom uvažovali, zda má obor v takovéto podobě vůbec smysl a zda se toho dokonce chceme účastnit. Já osobně si již několik měsíců označuji současný stav našeho oboru adjektivem „pomýlený“.

Z pozice archiváře, historika, úředníka, ale i badatele vnímám situaci tak, že se tu před několika lety zformovala skupina mesiášů, kteří dokázali psychologickou hrou celé archivní obci vnutit přesvědčení, že novinky, s nimiž přichází, napraví celý obor (ale napraví od čeho, když alespoň mně předtím obor přišel vcelku zdravý?) a že většina postupů, s nimiž jsme pracovali dosud, je zastaralá, není světová (nebo přinejmenším evropská), ale hlavně chybná.

Archiváři, ať chtějí, či nikoli, jsou nuceni být i úředníky. A po nějakém čase v prostoru, kde panuje úřední hierarchie, se naučí faktu, že s vyššími šaržemi se nediskutuje. Z toho pak pramení zdánlivá stádnost, s níž byly všechny, slovy kolegy Řeháčka nechtěné novinky přijaty jako skutečnost, s níž se musí pracovat. Mesiáši postupně získali na svou stranu i ty z nás, kteří jsou především těmi úředníky a ne archiváři, tedy zaměstnance, kteří sice prošli na služební posty, ale ne již archivní školou, v oboru sice pracují, ale jeho jádro a historické poslání je jim vzdálenější. Pro někoho je snazší naučit se nové postupy, anebo dokonce stát u jejich vzniku, než ctít starou školu, která zde funguje dvě století.

Z IT technologií se tak nestal pomocník, ale bič a archiváři jsou nuceni se stále více stávat IT pracovníky, anebo se v opačném případě podřizovat jejich nárokům. Archivnictví se v mých očích stává oborem, jemuž nevládnou archiváři, ale technokrati.

Možná doba ukáže, že je to správná cesta a staromilství v nás, které nás přivedlo ke studiu našeho oboru, je chiméra umírajících, ale jako zdravý pesimista, který věří, anebo spíš doufá, že technologický vývoj dosáhne v představitelné budoucnosti svého vrcholu, budu vždy stát na straně papíru/pergamenu a ne jedniček a nul, protože mi to velí stavovská čest.

Pavel Jakubec

_____________________________________________________________________________________

Reakce Pavla Jakubce (ke stažení)

_____________________________________________________________________________________