specializované archivy

Archiv Kanceláře prezidenta republiky
Jiřská 2, Praha 1 – Hrad (mapa)
http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR

Archiv Pražského hradu
Praha 1 – Hrad (mapa)
http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivPH

Archiv Ministerstva zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5, Praha 1 (mapa)
http://www.mzv.cz/archivMZV

Vojenský historický archiv
Pilotů 217 / 12, Praha 6 – Ruzyně (mapa)
http://www.vuapraha.cz/Pages/VojenskyHistorickyArchiv.aspx

Archiv Českého rozhlasu
Římská 13, Praha 2 (mapa)
http://www.rozhlas.cz/archiv/portal

Archiv České televize
Na Hřebenech II 8, Praha 4 (mapa)
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/archiv-a-programove-fondy-ct

Archiv Poslanecké sněmovny
Sněmovní 1, Praha 1 (mapa)
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1700

Archiv Senátu
Valdštejnské náměstí 4, Praha 1  (mapa)
http://www.senat.cz/informace/z_historie/archiv_senatu/index.php?ke_dni=1.2.20&O=10

Archiv České národní banky
Na Příkopě 28, Praha 1 (mapa)
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Pod Sídlištěm 9, Praha 8 (mapa)
https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/UAZK/Prohlizeni-archivalii,-archivni-mapy.aspx

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky
Gabčíkova 10, Praha 8 (mapa)
http://www.mua.cas.cz

Národní filmový archiv
Malešická 12, Praha 3 (mapa)
http://www.nfa.cz

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 5, Praha 1 (mapa)
http://udauk.cuni.cz

Archiv Českého vysokého učení technického v Praze
Zikova 4, Praha 6 (mapa)
https://www.cvut.cz/archiv

Archiv Masarykovy univerzity v Brně
Žerotínovo nám. 3, Brno (mapa)
http://www.muni.cz/arch

Archiv Vysokého učení technického v Brně
Klatovská 18a, Brno (mapa)
https://www.vutbr.cz/vut/struktura/rektorat/archiv

Archiv Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 26, Hradec Králové (mapa)
https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Archiv-UHK

Archiv Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1, Olomouc (mapa)
https://archiv.upol.cz/

Archiv Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, Praha 7 (mapa)
http://www.avu.cz/category/avu-menu/akademie/specializovaná-pracoviště/archiv

Archiv Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Hladnovská 18, Ostrava (mapa)
http://www.vsb.cz/9850/cs/

Archiv Slezské univerzity v Opavě
Na Rybníčku 1, Opava (mapa)
http://www.slu.cz/slu/cz/kvestor/spisovna-archiv

Archiv Mendlovy univerzity v Brně
Zemědělská 1, Brno (mapa)
http://archiv.mendelu.cz/

Univerzitní archiv a správa dokumentů Veterinární univerzity Brno
Palackého třída 1, Brno (mapa)
https://www.vfu.cz/cz/univerzitni-archiv-a-sprava-dokumentu

Archiv Národního muzea
Na Zátorách 6, Praha 7 (mapa)
http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Oddeleni-HM/Archiv-Narodniho-muzea/

Literární archiv Památníku národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, Praha 1 (mapa)
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-literarnim-archivu/

Archiv Národní galerie
Staroměstské náměstí 12, Praha 1 (mapa)
Hradčanské náměstí 2, Praha 1 (mapa)
http://www.ngprague.cz/archiv

Archiv Národní knihovny
Sodomkova 2, Praha 10 (mapa)
http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/archiv-nk

Archiv Národního technického muzea
Kostelní 42, Praha 7 (mapa)
http://www.ntm.cz/archiv-knihovna/archiv-ntm

Archiv Moravské galerie v Brně
Terezy Novákové 64a, Brno (mapa)
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/archiv-mg.aspx

Archiv DIAMO
28. října 184, Příbram (mapa)
https://www.diamo.cz/cs/kontakty

Archiv Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost
Paťanka 218/3, 160 00 Praha 6 (mapa)
https://www.nukib.cz/