MZA hledá vedoucí/vedoucího Odboru rukopisů a starých tisků MZK v Brně (15.4.)

SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově hledá odborného referenta (24.3.)

SOA Třeboň hledá správce informačních a komunikačních technologií (1.4.)

Výběrové řízení na místo postdoktoranda na Historickém ústavu AV ČR v. v. i. (8.4.)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Mladá Boleslav ve Státním oblastním archivu v Praze (29.3.)

Archiv Policie České republiky hledá uchazeče do pracovního poměru: Referent správy archivní a spisové služby a Metodik spisové služby a archivnictví

Archiv hlavního města Prahy nabízí pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti