Volná místa v Národním filmovém archivu

SOA v Litoměřicích hledá archiváře (2.12.)

SOkA Teplice hledá technického pracovníka

SOA v Třeboni hledá investičního technika (4.12.)

ABS hledá pracovníky do Oddělení ekonomiky a provozu

Národní archiv hledá archiváře (3.12.)

SOA v Zámrsku hledá auditora (2.12.)

Zemský archiv v Opavě hledá archiváře (1.12.)

Archiv ČVUT hledá vedoucího spisové služby (15.12.)

Úřad pro zahraniční styky a informace hledá odborníka na dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů