Po stopách Silver A

Předzápitové výlety patří již mezi tradiční součást sekčních událostí na konci letního semestru. V minulých letech jsme tak měliIMGP0829 možnost navštívit hrad Karlštejn či města Slaný nebo Březnice. Letos jsme se vypravili do Pardubic. Toto město má jednu nespornou výhodu, a tou je jeho historický potenciál, který zasahuje jak starší, tak moderní dějiny. Starostlivá péče Pardubických o zachování své historie velmi usnadňuje návštěvníkům pouť za památkami či jinými historickými zajímavostmi města. Na sekčním výletu, který se konal v sobotu 6. května 2017, jsme nechali stranou historii pernštejnské rezidence a zaměřili jsme se na události první poloviny roku 1942, kdy v Pardubicích a jejich okolí působili parašutisté z desantu Silver A.  Celý příspěvek

Zápis z 8. valné hromady PSS ČAS

Zápis z 8. valné hromady Pražské studentské sekce České archivní společnosti konané dne 1. listopadu 2017 v týmové studovně Knihovny Jana Palacha na FF UK v Praze.

Přítomni:
Řádní členové: K. Ansorgová, M. Breburdová, A. Dimitriu, B. Dolejší, P. Fúrová, J. Hanousek, V. Koubová, L. Michelová, R. Paulová, I. Pokorná, J. Smrž, E. Vávrová, L. Zich

Příznivci: P. Borl

Průběh zasedání:

  1. K. Ansorgová zahájila členskou schůzi.
  2. P. Fúrová shrnula činnost PSS ČAS od poslední členské schůze konané 5. 4. 2017 (návštěva expozice Řemesla v pořádku na zámku Ctěnice, výlet do Pardubic spojený se zápitem semestru, pietní akt u hrobu Gustava Friedricha a úklidová brigáda tamtéž, výlet do České Kamenice, výlet do Šumperka a Velkých Losin, informační den pro nové kolegy, vycházka na Zlíchov a výlet do Brna s návštěvou MZA, kromě toho se konalo 6 zasedání výboru PSS ČAS).
  3. Dále P. Fúrová seznámila s plánem akcí na nejbližší měsíce: 17.  listopadu se uskuteční pietní akt u hrobu Josefa Matouška spojený s komentovanou prohlídkou hřbitova Malvazinky. Na přelomu listopadu a prosince navštívíme výstavu Fenomén Masaryk v Národním muzeu, 20. prosince se bude konat vánoční večírek katedry. V lednu či únoru 2018 beseda s pamětnicí paní Věrou Sosnarovou.
  4. L. Michelová seznámila s průběžným stavem hospodaření PSS ČAS. Zpráva byla přijata bez připomínek.
  5. Proběhla diskuse o koncepci organizování výletů v souvislosti s netradičním pojetím výletu do Brna, který se nedávno uskutečnil. Do diskuse se zapojily E. Vávrová, K. Ansorgová, B. Dolejší a R. Paulová. V případě, že bychom podobným způsobem organizovali další výlet, je třeba vylepšit komunikaci. Případně program výletu připravovat s větším předstihem.
  6. K. Ansorgová předložila certifikát dokládající adopci hrobu Gustava Friedricha a připomněla členům, kteří zavítají na hřbitov, aby pořídili fotografie, jimiž můžeme dokumentovat zájem členů PSS ČAS o údržbu. Dále zopakovala náš program ohledně hrobů, tj. v červnu a listopadu pietní akty, v mezidobí průběžná údržba obou hrobů. Proběhla diskuse o možnostech adopce hrobu Josefa Matouška. Problém spočívá ve finančně náročném souvisejícím závazku obnovit zlacení rozsáhlého mnohořádkového nápisu. V diskuzi zazněly vesměs již známé skutečnosti, ale také nové podněty, jakým způsobem by bylo možné o hrob do budoucna pečovat.
  7. J. Hanousek prezentoval stav Knihovny Josefa Matouška (několik přírůstků a podoba exlibris).
  8. K. Ansorgová poděkovala přítomným za účast a příspěvky do diskuse a ukončila schůzi.

Zapsal dne 1. listopadu 2017 Jan Hanousek