Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Nabídka nové knihy v Edici BLANKA PRAGENSIS FÖRLAG

Vážení kolegové, dovolte mi zaslat Vám nabídku nové knihy v Edici Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag, a to badatelům, knihovnám, institucím. Jedná se o Svazek 6 – Sebrané spisy ...

Zemřel archivář Miloslav Košťál, čestný člen ČAS

Kolegyně, kolegové, přátelé, 23. května 2018 byl Pánem povolán na věčnost PhDr. Miloslav Košťál, kazatel Církve bratrské a někdejší archivář. Miloslav Košťál začínal profesně ...

Označeno v Novinky

Unikátní výstava Republika československá 1918–1939

Unikátní putovní výstavu nazvanou Republika československá 1918–1939 připravují Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Středisko společných činností AV ČR. Nevšední formou přiblíží vznik a vývoj Československé republiky od samého počátku do jejího zániku před druhou světovou válkou. Ve dnech 3. září až 29. (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Praha – východ nabízí volné místo archiváře

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo odborný rada – archivář oddělení Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení ve Státním oblastním archivu v Praze

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archivář ABS Jiří Mikulka připomněl v ČT Oběti srpnové okupace z roku 1968

Oběti srpnové okupace z roku 1968 připomněli v úterním Studio 6 – ke konkrétním případům hovořil archivář Jiří Mikulka z pracoviště Archivu bezpečnostních složek, které sídlí v Kanicích u Brna, podívejte se na osmiminutovou reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/…/obs…/637616-50-let-od-okupace

Označeno v Novinky

19. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018

19. KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2018

28. a 29. listopadu 2018
v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec.

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Edice výstavy „Hranice z betonu a oceli“

„Hranice z betonu a oceli“

Označeno v Novinky

Pozvánka na výstavu Okupace 68 Plzeň

Archiv města Plzně a Západočeské muzeum ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Plzni připravily obsáhlou výstavu Okupace 68 Plzeň. Prostřednictvím fotografií, dobových tiskovin i předmětů mapuje události roku 1968 od jarních měsíců přes první dny okupace až po období počátku takzvané normalizace.

(Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Do nové republiky. Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech 1900 – 1928

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval, že se blíží uzávěrka přihlášek pro aktivní účastníky odborné konference s názvem Do nové republiky. Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech 1900 – 1928, který pořádá ve dnech 22. – 23. října 2018 Technické muzeum (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Jak se v roce 1979 podařilo zinscenovat prorežimní demonstraci v Londýně?

O akci československé komunistické rozvědky z roku 1979, kdy pravnuk Karla Marxe, levicově orientovaný novinář a právník Jean Robert Longuet, na demonstraci v Londýně odsuzoval pražské jaro, hovořila pro Český rozhlas – Radiožurnál ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková.

02

Poslechněte (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Výstava „Sto let očima fotografů“ instalovaná v Národním archivu na ČT art v pořadu „Události v kultuře“

Výstava „Sto let očima fotografů“ instalovaná v Národním archivu na Chodovci na ČT art v pořadu „Události v kultuře“ 8. 8. 2018. Důležité historické momenty, ale i všední život Čechoslováků – to vše zachycují snímky na výstavě Sto let očima fotografů.

Reportáž můžete shlédnout zde.

Více informací o (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Mezinárodní archivní rada zřizuje rejstřík dobrovolných školitelů

Call for Volunteer Trainers

The International Council on Archives is establishing a register of trainers to identify a group of experienced individuals who can help deliver our face-to-face training and online learning programme. We seek volunteers with training experience and expertise who can create, (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2