Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Brněnská pobočka ČAS si vás dovoluje pozvat na 12. archivní čtvrtek

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na 12. archivní čtvrtek, který bude věnován osobnosti Zdeňka Nejedlého. Promluví dr. Hana Kábová z Masarykova ústavu a ar ...

VH ČAS v obrazech – foto Marcela Zdrubecká

https://photos.google.com/share/AF1QipMhP93s6cUneeqcwVm6b-7eW_gPmvhRyvmIEGYkYTMPnZkOa1YrzuF5re4JW2BDvA?key=RnEyOVd4b3NQM0pIdnZTYWstbW45OFhjODN2SFFB ...

Označeno v Novinky, Slide

Brněnská pobočka ČAS si vás dovoluje pozvat na 12. archivní čtvrtek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 12. archivní čtvrtek, který bude věnován osobnosti Zdeňka Nejedlého. Promluví dr. Hana Kábová z Masarykova ústavu a archivu AV, která zpracovává Nejedlého osobní fond, a dr. Jiří Křesťan z Národního archivu, nositel ceny Magnesia Litera 2013 (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky, Slide

S PhDr. Kateřinou Hekrdlovou nejenom o Archivu Národní knihovny ČR

https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-1/s-phdr-katerinou-hekrdlovou-nejenom-o-archivu

Označeno v Novinky

Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě si dovoluje pozvat na přednášku Benediktinský klášter Na Slovanech a jeho literární památky za dob Karla IV.

Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě si dovoluje pozvat na přednáškový podvečer 17. 5. 2017, od 17 hod. všechny příznivce historie a literatury. V rámci cyklu StřeDění vystoupí dr. Václav Čermák (Slovanský ústav AV ČR, Praha) s přednáškou Benediktinský klášter Na Slovanech a jeho literární památky (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Nakladatelství Academia vás srdečně zve na křest knihy

Vlasovci v boji za Prahu_pozvánka na křest_ (002)

Označeno v Novinky

SOA Třeboň vás zve na výstavu k 300. výročí narození císařovny a české královny Marie Terezie

Město Třeboň a Státní oblastní archiv v Třeboni si vás dovolují pozvat do Domu Štěpánka Netolického na výstavu Císařovna Marie Terezie (1717–1780) a to, co nám z jejího panování zůstalo. Výstava bude probíhat od 14. 5. do 11. 6. 2017 v přízemí Domu Štěpánka Netolického.

Marie_Terezie_pozvanka

Označeno v Novinky

Hrozí archivu v Litomyšli zánik?

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/hrozi-archivu-v-litomysli-zanik-20170407.html

Otevřený dopis zastupitelům města Litomyšle, ne nějž odkazuje článek, otištěný v Ročence ČAS v roce 2016 si můžete přečíst zde.

Označeno v Novinky

Setkání zástupců specializovaných archivů k problematice digitálního archivnictví

Národní digitální archiv — příležitost nebo hrozba pro specializované archivy?
Setkání zástupců specializovaných archivů k problematice digitálního archivnictví

Národní archiv uspořádal 29. 3. 2017 pracovní setkání, jehož cílem bylo informovat kolegy ze specializovaných archivů o aktuálním stavu národního (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Benešov si vás dovoluje pozvat na přednášku

pozvánka boudy

Označeno v Novinky

Vyšel nový sborník SOkA Šumperk

Počátkem dubna vyšel nový sborník Státního okresního archivu Šumperk.

Sborník_č_9

Označeno v Novinky

Workshop 2017 – Národní standard pro elektronické systémy spisové služby po novele

Vážená paní, vážený pane,

sdružení CNZ, ve spolupráci s Národním archivem v Praze, pořádá odborný workshop na téma

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby po novele

Workshop se uskuteční 16. května 2017, od 13:00 do 15:30 hod., v kinosále Národního archivu v Praze 4 – Chodovci.

PROGRAM (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2