Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Nabídka nové knihy v Edici BLANKA PRAGENSIS FÖRLAG

Vážení kolegové, dovolte mi zaslat Vám nabídku nové knihy v Edici Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag, a to badatelům, knihovnám, institucím. Jedná se o Svazek 6 – Sebrané spisy ...

Zemřel archivář Miloslav Košťál, čestný člen ČAS

Kolegyně, kolegové, přátelé, 23. května 2018 byl Pánem povolán na věčnost PhDr. Miloslav Košťál, kazatel Církve bratrské a někdejší archivář. Miloslav Košťál začínal profesně ...

Zápis z 30. náhradní valné hromady ČAS

Zápis z 30. náhradní valné hromady České archivní společnosti konané dne 22. března 2018 v kinosále Národního archivu Účast na valné hromadě: 126 individuálních členů, 0 kolektivn ...

Označeno v Novinky

ABS vypisuje VŘ na pozici archivář“ v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo vrchní referent/rada – archivář v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů v Archivu bezpečnostních složek

Vedoucí služebního úřadu ředitelka Archivu bezpečnostních složek jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Uzavření badatelny Archivu města Ostravy

Upozorňujeme, že od 11. června 2018 bude badatelna Archivu města Ostravy z technických důvodů uzavřena. Předpokládaná doba výluky bude zhruba čtyři až pět týdnů, o přesném termínu otevření bude AMO informovat na svých webových stránkách.

Označeno v Novinky

Archiwa w państwach totalitarnych w Centralnej i Wschodniej Europie – pozvánka na konferenci

Konference Lublin – pozvánka

Označeno v Novinky

Nabídka nové knihy v Edici BLANKA PRAGENSIS FÖRLAG

Vážení kolegové,

dovolte mi zaslat Vám nabídku nové knihy v Edici Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag, a to badatelům, knihovnám, institucím.

Jedná se o Svazek 6 – Sebrané spisy o Komenském a Finspongském rukopise. Prosím, otevřete si dvě přílohy, kde najdete přesný titul a další fakta o knize. Snímek (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky, Slide

Ruské archivy ničí dokumenty o obětech Gulagu

Ruské archivy ničí dokumenty o obětech Gulagu.

Označeno v Novinky

Výstava „Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka“

Ve dnech 24. – 25. 5. a 28. – 30. 5. byla v jindřichohradeckém archivním oddělení SOA v Třeboni k vidění ojedinělá výstava, věnovaná 400. výročí pražské defenestrace. Výstava, nesoucí název „Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka“, byla věnována právě jednomu z účastníků defenestrace. Pro návštěvníky jsme (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Národní archiv nabízí bezplatně níže uvedená periodika

K dispozici jsou bezplatně níže uvedená periodika. Přednost mají paměťové instituce, nutný je osobní odběr na adrese Národního archivu (Praha 4). Své případné požadavky prosím sdělte do 25. června 2018 na kunt@nacr.cz.

  1. Věstník Ministerstva financí 1948, 1949, 1951 (váz.)
  2. Časopis lékařův českých (Pokračování textu…)
Označeno v Novinky

Workshop k tématům z díla Jaroslava Mezníka (1928 – 2008)

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Matice moravská

zvou na pracovní setkání

Společnost pozdního středověku, středověká města a Charta 77
Workshop k tématům z díla Jaroslava Mezníka (1928 – 2008)

Koná se v úterý 19. června 2018 v zasedací místnosti HÚ FF MU (Brno, Arne Nováka (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv VUT v Brně zve na výstavu o Josefu Hakovi

Výstavu věnovanou profesoru Josefu Hakovi, odborníkovi na teoretickou elektrotechniku a stavbu točivých elektrických strojů, se Archiv Vysokého učení technického v Brně připojuje k oslavám 100. výročí vzniku Československa, které pořádá Vysoké učení technické v Brně: https://www.vutbr.cz/historyweek. (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Do letošního Historického víkendu se opět zapojil i Archiv města Plzně

Do letošního Historického víkendu se opět zapojil formou tvůrčích dílen i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend byl obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci mohli po tři dny hravou formou vyzkoušet své znalosti a vědomosti o městě Plzni, ale i svoji zručnost a kreativitu.
Letošní (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2