Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Zemřel významný český historik a čestný člen ČAS, profesor Josef Petráň

Historik Josef Petráň (23. 8. 1930 Ouběnice – 3. 12. 2017 Ouběnice) spojil svoji profesní kariéru s Univerzitou Karlovou, na níž působil od 60. let nejen jako pedagog, ale po sametové ...

Brněnská pobočka ČAS zve na 15. archivní čtvrtek

Brněnská pobočka ČAS zve na 15. archivní čtvrtek, tentokrát na téma Základní pravidla pro zpracování archiválií a jejich uvádění do archivní praxe. Promluví PhDr. Zdeněk Martínek ...

Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Senátoři obdrželi seznam nominací na tři místa v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů. Česká archivní sp ...

Označeno v Novinky

Uzavření badatelen ABS během vánočních svátků

Archiv bezpečnostních složek si vás dovoluj upozornit, že jeho badatelny Na Struze a Kanice budou uzavřeny v období od 27. 12. 2017 do 5. 1. 2018 včetně.

Označeno v Novinky

Zemřel dlouholetý ředitel SOkA Přerov doc. dr. Vojtěch Cekota

Česká archivní společnost obdržela velmi smutnou zprávu, že dne 9. prosince 2017 zemřel ve věku 87 let historik, archivář a pedagog, emeritní ředitel Státního okresního archivu v Přerově doc. dr. Vojtěch Cekota.

Vojtěch Cekota – parte

ČEST JEHO PAMÁTCE!

doc. PhDr. Vojtěch Cekota (5. 11. 1930 – 9. (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Trvalá změna otvírací doby centrální badatelny Státního oblastního archivu v Praze

Z důvodu klesajícího počtu badatelských návštěv je od 2. ledna 2018 trvale změněna provozní doba centrální studovny Státního oblastního archivu v Praze:

  • Po, Út, St; 9 – 18 hodin
  • Čt, Pá; 9 – 14 hodin (pouze pro předem objednané vědecké pracovníky)

24909665_10155217480441864_2611500495197406870_n

Označeno v Novinky

Sympozium Umění a kultury střední Evropy. Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury

Ve dnech 27. a 28. března 2018 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční osmý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Tématem sympozia bude Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury.

Rok (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Oznámení o uzavření badatelen a čítáren Národního archivu

Oznamujeme badatelům, že v období od 22. prosince 2017 do 3. ledna 2018 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Označeno v Novinky

Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech

Příští rok uplyne 500 let od vydání Klaudyánovy mapy- nejstarší tištěné mapy Čech. Rok jejího vydaní 1518 se považuje za počátek české kartografie. Jediný dnes dochovaný exemplář vlastní Biskupství litoměřické a je uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Mapa bude vystavena příští rok na (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů má tři nové členy

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rady-ustavu-pro-studium-totalit-ma-tri-nove-cleny-nove-v-ni/r~f025c6f2db3411e7a4500cc47ab5f122/

Označeno v Novinky

Výstavka archiválií v Loděnici k výročí místní dráhy Rudná-Beroun

V souvislosti se 120. výročím vzniku místní dráhy Rudná – Beroun se Státní okresní archiv Beroun spolupodílel na vzniku expozice k historii této dráhy v budově bývalého loděnického nádraží. Loděnické spolky, které akce k výročí organizují, vás tímto zvou spolu s okresním archivem na oslavy, které se (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Pracovníci ABS se podíleli na knize „Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století“

VYŠLA PUBLIKACE „OCHRANA STÁTNÍ HRANICE V PADESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ“

Technické muzeum v Brně vydalo v listopadu 2017 publikaci Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století. Autorský kolektiv z řad historiků, archivářů, archeologů a dalších badatelů podává téma ochrany státních hranic v (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura – pozvánka na konferenci

Katedra historie Fakulty pedagogické
a katedra historických věd Fakulty filozofické
Západočeské univerzity v Plzni

při příležitosti 400. výročí začátku třicetileté války,
370. výročí vestfálského míru a 400. výročí dobytí Plzně Mansfeldem

pořádají ve dnech
14. – 16. listopadu 2018 mezinárodní konferenci

TŘICETILETÁ (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2