Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru pomocné vědy historické

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru pomocné vědy historické Pro podporu studentské vědecké aktivity v oboru archivnictví se Česká arc ...

Označeno v Novinky

Pozvánka na mezinárodní konferenci Hranice jako důsledek války

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

ráda bych Vás jménem ředitele Drs. R. Dulfera pozvala na konferenci na téma první světová válka, kterou pořádá naše nezisková společnost jako součást programu EU ve spolupráci s městem Nové Hrady. V příloze najdete přihlášku a předběžný program.

Prosím o laskavé sdílení (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

AHMP zve na přednášku Václava Ledvinky „Ze Staroměstské radnice na Jižní Město“

Ze Staroměstské radnice na Jižní Město
Cesta pražského městského archivu od vzniku do současnosti

přednáší doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
24. května 2018, 17:00
konferenční sál Archivu hl. města Prahy (Archivní 6, Praha 4,)
vstup volný (bezbariérový přístup)

prednaska_2018_05_24

Označeno v Novinky

Účast archivářů na konferenci ISSS 2018

Národní archiv se již tradičně účastnil prestižní konference ISSS, jejíž 21. ročník proběhl v Hradci Králové ve dnech 9. a 10. dubna 2018. V Bloku „Archivace a spisové služby“ vystoupili z Národního archivu:

Označeno v Novinky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli

SOAZ-ZA-2018/765-2
Datum: 23. 4. 2018

Ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Proudy. Literatura německého jazyka v Brně 1848-1945 – pozvánka na výstavu

Milí příznivci historie a literatury, srdečně vás zveme na výstavu Proudy. Literatura německého jazyka v Brně 1848-1945, která bude zahájena 16. 5. 2018 v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě a potrvá do 28. 10. 2018.

Výstava přiblíží mnohostrannost literární produkce autorů německého jazyka, (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Konferencia – Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé

Vážené dámy a vážení páni,

radi by sme Vás informovali o konferencii, ktorá sa bude konať na pôde SAV v novembri 2018 pri príležitosti 80. narodenín archivára a historika PhDr. Jozefa Klačku na tému „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Nález archiválií dokumentujících politický proces s Rudolfem Slánským – oficiální vyjádření Národního archivu

Nález archiválií dokumentujících politický proces s Rudolfem Slánským

V roce 1991 převzal Národní archiv, podle § 3 ústavního zákona č. 496/1990 Sb. o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky, archiválie týkající se činnosti ústředního výboru (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Praha – východ hledá archiváře

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo odborný referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení ve Státním oblastním archivu v Praze

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Výstava Československo a Podkarpatská Rus + historické filmové záběry v Národním archivu

Výstava Československo a Podkarpatská Rus
Panelová výstava připomínající dobu příslušnosti Podkarpatské Rusi k Československu

Národní archiv připravil v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky panelovou výstavu připomínající dobu, kdy součástí nového státu byla i Podkarpatská (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

1. LF UK hledá dočasnou pomocnou vědeckou sílu (brigádníka)

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, děkanát – personální odd.
se sídlem Kateřinská 32, 121 08 Praha 2,

přijme brigádníka/brigádnici na dohodu o provedení práce.

Náplň práce:

  • příprava, sepsání, příp. kompletace personálních spisů bývalých zaměstnanců 1. LF UK k předání z archivu fakulty do (Pokračování textu…)
Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2