Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Zemřela prof. Zdeňka Hledíková, čestná členka ČAS

Vážení a milí, v zastoupení mojí maminky Zdeňky Pospíšilové vám se smutkem oznamuji, že nám v úterý 13. 11. 2018 nad ránem odešla navždy naše teta, Prof. Zdeňka Hledíková. Teta Z ...

Označeno v Novinky

Uzavření badatelen SOA v Praze o vánočních svátcích

Vážení badatelé,

během vánočních svátků budou všechny badatelny Státního oblastního archivu v Praze uzavřeny od čtvrtku 27. prosince do pondělí 31. prosince 2018.

SOA v Praze přeje svým badatelům klidné prožití vánočních svátků a těší se na setkání v novém roce.

PF2019

Označeno v Novinky

8 v letopočtu v historii Hodonína

V úterý 18. 12. 2018 v 17:30 zveme všechny nadšence pro regionální historii Hodonínska do Masarykova muzea v Hodoníně na besedu nad dobovými fotografiemi věnovanou rozmanitým událostem v historii města Hodonína, které se udály v roce končícím číslicí osm. Současně s přednáškou si budete moci prohlédnout (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Nová publikace: Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník

Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník
TINZOVÁ, Bohumila

Vydal: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Jeseník
ISBN 978-80-87632-55-0
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 74 stran
Rozměr knihy: 210 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Pozvánka na slavnostní udělení Medaile Cti paní PhDr. Heleně Adamcové

Ředitel SOA v Třeboni zve všechny kolegyně, kolegy a přátele jihočeských archivů na slavnostní udělení Medaile Cti paní PhDr. Heleně Adamcové, odborné archivářce Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci.

Slavnostní akt se uskuteční dne 18. 12. 2018 v 10:00 hodin v archivním areálu bývalého augustiniánského (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Omezení provozu badatelen MZA v Brně během vánočního období 2018

Moravský zemský archiv v Brně oznamuje, že dochází k úpravě badatelských hodin v badatelnách Moravského zemského archivu a Státních okresnách archivů a jejich poboček během vánočního období roku 2018.

Otevření badatelen během vánočního období 2018 – souhrnný přehled

Označeno v Novinky

Sborník prací východočeských archivů, roč. 16, 2018

SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ 16 (2018)
(objednávky a dotazy na martin.paukrt@ahapa.cz nebo podatelna.osa@ahapa.cz)

spva_16_obálka


Obsah SPVA 16 (2018)

  • HISTORICKÁ ČÁST

Studie a články

  • Michal Severa: Kniha dluhopisů a přátelských smluv Liber obligationum et vadimoniorum ac successionum města Litomyšle (Pokračování textu…)
Označeno v Novinky

Uzavření badatelen ABS během vánočních svátků

Dovolujeme si Vás upozornit, že badatelny Archivu bezpečnostních složek Na Struze a Kanice budou uzavřeny v období od 22. 12. 2018 do 6. 1. 2019 včetně.

48058931_10214380972863766_8518009828415635456_n

Označeno v Novinky

Vyšla publikace Brdy, krajina, historie, lidé

Dámy a pánové,

dovolujeme si Vám oznámit, že právě vyšla nová publikace o Brdech. Je souhrnem všeho, co zaznělo loni na stejnojmenné konferenci pořádané v Rožmitále pod Třemšínem Státním oblastním archivem v Praze, jmenovitě i jeho Státním okresním archivem Beroun a Státním okresním archivem Příbram, (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Oznámení o uzavření čítáren a badatelen Národního archivu

Národní archiv oznamuje badatelům, že v období od 21. prosince 2018 do 4. ledna 2019 budou uzavřeny badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové.

Označeno v Novinky

Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku

Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal v listopadu 2018 ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium knihu Tomáše Veličky „Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku“ jako čtvrtý svazek ediční řady Edice a studie SOA v Litoměřicích.

Publikace (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2