Adresář
Weby
Publikace
Společenské akce
Volná místa
Legislativa

Archivní fondy v ČR
(Databáze na webu MV)
Archivy ve světě
Historie a příbuzné obory
Informační zdroje
Instituce a školy
Periodika a sborníky
Pomocné vědy historické
Projekty, diskuse, zpřístupňování pramenů
Spolky a společnosti

Archivní krabice a obaly
Digitalizace
Digitální archiv
Genealogické služby
Manipulační technika
Nakladatelství
Provoz archivních budov
Regály
Restaurování
Skartace a fyzická likvidace dokumentů
Software
Typografické služby
Vzduchotechnika

Adresář českých archivů


Prosíme uživatele adresáře, aby pokud se setkají s nepřesnostmi, nás na ně upozornili prostřednictvím e-mailu. Děkujeme.


Vyhledat:
(hledá v názvu a místě, rozlišuje diakritku)
Archivní správa
Národní archiv
Státní oblastní archiv v Praze
Státní oblastní archiv v Třeboni
Státní oblastní archiv v Plzni
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní oblastní archiv v Zámrsku
Moravský zemský archiv v Brně
Zemský archiv v Opavě
Specializované archivy
Bezpečnostní archivy
Archivy územních samosprávných celků
Soukromé archivy
Komerční spisovny - členové ČAS
Patron archivářů

Sv. Vavřinec
(jáhen, mučedník)

Patron archivářů

Dalimil
(patron českých archivářů)

Členská přihláška
Přihláška do České archivní společnosti

Emailová schránka
Nabízíme Vám možnost zřízení schránky elektronické pošty pro archivy.

Odkaz na web ČAS
Nabízíme možnost vlo- žení obrazového odkazu na webové stránky ČAS do Vašich stránek.
Copyright (c) 2007 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.