Složení výboru

Předsednictvo
Členové výboru
Členové revizní komise
Karel Halla předseda
David Valůšek místopředseda
Martin Myšička jednatel
Michal Sejk pokladník
Stanislav Bárta Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF Masarykovy univerzity
Karel Halla Státní okresní archiv Cheb
Pavel Jakubec Státní okresní archiv Semily
Markéta Járová Státní okresní archiv Plzeň-Jih
Tomáš Lachman Národní filmový archiv
Martin Myšička Státní okresní archiv Most
Hynek Oberhel Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích
Xenie Penížková Archiv bezpečnostních složek
Michal Sejk Státní okresní archiv Benešov
Michal Severa Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli
Miroslav Svoboda Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Hana Šůstková Archiv města Ostravy
David Valůšek Státní okresní archiv Zlín

 

Milan Augustin předseda Státní okresní archiv Karlovy Vary
Daniel Doležal Státní oblastní archiv v Praze
Josef Voborný Moravský zemský archiv v Brně