Složení výboru

Předsednictvo
Členové výboru
Členové revizní komise
David Valůšek předseda
Karel Halla místopředseda
Michal Sejk jednatel
Martin Myšička pokladník
Marek Ďurčanský Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Irena Hajzlerová Státní okresní archiv Karviná
Karel Halla Státní okresní archiv Cheb
Pavel Jakubec Státní okresní archiv Semily
Markéta Járová Státní okresní archiv Plzeň-Jih
Zdeněk Kravar Zemský archiv v Opavě
Martin Myšička Státní okresní archiv Most
Laděna Plucarová Státní oblastní archiv v Třeboni
Marie Ryantová Ústav archivnictví a pomocných věd historických
FF JČU v Českých Budějovicích
Michal Sejk Státní okresní archiv Benešov
Michal Severa Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli
Miroslav Svoboda Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
David Valůšek Státní okresní archiv Zlín
Daniel Doležal
předseda
Státní oblastní archiv v Praze
Jana Barešová Státní okresní archiv Příbram
Petr Hubka Státní oblastní archiv v Plzni