Složení orgánů v letech 2008–2011

Předsednictvo ČAS

Marie Ryantová předsedkyně
Karel Chobot místopředseda
Jiří Smitka jednatel
Hana Říhová pokladní

 

Členové výboru ČAS

Jiří Bernas Národní archiv
Jana Blažková Státní okresní archiv Česká Lípa
Daniel Doležal Státní oblastní archiv v Praze
Karel Halla Státní okresní archiv Cheb
Karel Chobot Státní okresní archiv Nový Jičín
Jan Kahuda Národní archiv
Pavel Pilz Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
Radek Pokorný Státní okresní archiv Hradec Králové
Marie Ryantová Ústav archivnictví a pomocných věd historických
FF JČU v Českých Budějovicích
Hana Říhová Státní okresní archiv Strakonice
Michal Sejk Státní okresní archiv Benešov
Jiří Smitka Státní oblastní archiv v Praze
Radomír Ševčík Moravský zemský archiv v Brně

 

Členové revizní komise ČAS

Petr Hubka
předseda
Státní oblastní archiv v Plzni
Jana Barešová Státní okresní archiv Příbram
Eva Cironisová Ústřední archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2