Složení orgánů v letech 1990–1993

Předsednictvo ČAS

Ivan Martinovský předseda
Jaromír Charous místopředseda
Vladimíra Hradecká jednatelka
Pavel Palát,
od r. 1990
Libor Gottfried
pokladník

 

Členové výboru ČAS

Daniel Doležal
do r. 1991
Veronika Emlerová
od r. 1991
Libor Gottfried
Zdeňka Hledíková
Vladimíra Hradecká
Jaromír Charous
Karel Jiřík
Kristina Kaiserová
Ivan Martinovský
Pavel Palát
do r. 1990
Michal Svatoš
Oldřich Šeda
Tomáš Šimek

 

Členové revizní komise ČAS

Věra Helešicová
předsedkyně
Ivana Bernášková
Zlatuše Kukánová
Marie Macková
Hana Příleská
Rudolf Tecl
Zdeňka Vyskočilová

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2