Zápis č. 9

Zápis č. 9

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 3. dubna 2018
ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Halla, Jakubec, Kravar, Myšička, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Hajzlerová, Járová, Plucarová, Ryantová

  1. Výbor projednal závěry a podněty z valné hromady. Kol. Sejk připraví na základě podnětu prof. Hlaváčka podrobnější statistiku členské základny. Taktéž z pondětu prof. Hlaváčka bude osloven ministr vnitra ve věci svolání Vědecké archivní rady. Výbor se po diskusi usnesl oslovit ministra až po řádném ustanovení vlády.
  2. Kol. Valůšek podal informaci o schůzce garantů sekcí na plzeňské archivní konferenci v dubnu 2019. Schůzka proběhla v Praze dne 20. března 2018, kde celkem 12 garantů (osobně či zprostředkovaně) prezentovalo svou představu o sekci. Příprava podrobnějšího programu a také call for papers k hlavnímu historicko-archivnímu tématu Výroba nápojů v průmyslovém opojení bude dokončena a zveřejněna kolem poloviny roku 2018.
  3. Kol. Halla informoval o jednáních s kol. Hejtmanovou a kol. Dvořákem ohledně dalších úprav webu ČAS. Výbor projednal úpravy zejména textových informací a následnou garanci aktuálnosti jednotlivých záložek.
  4. Výbor projednal podnět kol. Řezníčka, který navrhl, aby se uskutečnila jednorázová přednáška na téma centrální evidence obyvatel – její informace, přístup k nim a možnost jejich využití. Toto téma se setkalo s kladným ohlasem, přednáška bude dle možností připravena ještě v tomto roce. Výbor s povděkem kvituje tento aktivní přístup ze strany členstva a vyzývá ostatní kolegyně a kolegy k návrhu dalších témat a přednášejících.
  5. Kol. Jakubec informoval o proběhlé valné hromadě Ještědské pobočky, která se konala dne 13. 3. 2018 v SOkA Liberec a byla tentokrát volební. Výbor pobočky bude nadále pracovat ve složení Pavel Jakubec (předseda), Jan Kašpar (místopředseda), Petr Kolín (jednatel), David Marek (pokladník). Valnou hromadu doplnila přednáška Jana Němce ze SOkA Děčín (Brouci v Sudetech. Propagandistická jízda vozů KdF z Chebu do Vratislavic v květnu 1939).
  6. Kol. Svoboda podal zprávu o valné hromadě Brněnské pobočky, která proběhla dne 15. 3. 2018 v Dietrichštejnském paláci v Brně. Součástí programu byla komentovaná prohlídka nové expozice Moravského zemského muzea Křižovatky 20. století.
  7. Kol. Sejk předložil výboru vyúčtování (fakturu) za Ročenku ČAS v r oce 2017, která je v letošním roce vyšší než bylo rozpočtováno (66 195,- Kč). Důvodem je loňské zvýšení nákladu na 600 ks a zejména obsáhlost Ročenky (372 stran).
  8. Kol. Sejk oznámil výboru, že daňové přiznání za rok 2017 bylo včas a řádně podáno, zároveň vyslovil poděkování za spolupráci pokladníkovi ČAS, celé revizní komisi a externímu účetnímu ing. Pálkovi.
  9. Kol. Sejk a kol. Kravar informovali výbor o přípravě vydání kolektivní monografie z hlavního historicko-archivního tématu liberecké konference. Všechny texty byly předány recenzentům k vypracování posudků, v současné době redakce pracuje na dokončení formálních náležitostí publikace. Pokud vše půjde podle plánu, bude publikace vydána v průběhu měsíce května.
  10. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 30. května v 10,00 ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.

 
 
 

Zapsal dne 3. 4. 2018 Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2