Zápis č. 8

Zápis č. 8

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 5. března 2018
ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Ďurčanský, Halla, Jakubec, Járová, Kravar, Myšička, Ryantová, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Hajzlerová, Plucarová

 1. Kol. Myšička představil vyúčtování za rok 2017 a rozpočet na rok 2018. ČAS hospodařila v roce 2017 s celkovým přebytkem 23 390,- Kč. Poté proběhla diskuse, definitivní vyúčtování a rozpočet přednese kol. Myšička valné hromadě.
 2. Kol. Valůšek představil návrh plánu práce. Po proběhlé diskusi a doplnění bude dlouhodobý i konkrétní plán předložen valné hromadě.
 3. Výbor ČAS projednal udělení čestného členství v ČAS. Valné hromadě budou navrženi dva kandidáti. Jednatel ČAS zajistí diplomy pro čestné členy, odměna pro autorku bude stejná jako v minulém roce (500,-Kč/ks).
 4. Zahraniční styky
  • Slovenských archivních dní ve Spišské Nové Vsi se ve dnech 22. – 24. května 2018 zúčastní kol. Valůšek a s referátem kol. Jakubec.
  • Kol. Halla podal bližší informace o přípravě pracovního setkání českých, polských a saských archivářů. Tématem setkání bude zprostředkování přístupu k archiváliím, zejména s ohledem na aktuální celoevropskou diskusi o ochraně osobních údajů. Dílčími tématy budou nařízení a pravidla v legislativě, zpracování archiválií a jejich zpřístupnění on-line, programy a strategie ve zpřístupňování archiválií.
  • Kol. Ďurčanský sdělil, že obdržel pozvání na konferenci sekce samosprávných archivů Stowarzyszenia Archiwistów Polskich v Sandoměři.
 5. Kol. Sejk informoval, že podzimní exkurze ČAS se uskuteční v termínu buď ve dnech 4. – 6. nebo 11. – 13. října, hlavním cílem tentokrát bude Mikulov (SOkA Břeclav) a jeho okolí.
 6. Výbor na návrh kol. Ryantové schválil odbornou porotu pro posouzení prací zaslaných do Studentské soutěže O cenu univ. prof. Sáši Duškové. Porota bude jednat ve složení Marie Ryantová, Karel Chobot, Vlastimil Kolda, Ludmila Sulitková a Vladimíra Hradecká.
 7. Kol. Myšička informoval o jednání revizní komise ČAS, která se sešla 1. 3. 2018 v Plzni.
 8. Kol. Svoboda zhodnotil 2. archivní ples v Brně a pozval přítomné nejen na jeho další ročník, ale i na valnou hromadu Brněnské pobočky, která se uskuteční 15. března.
 9. Velká část jednání výboru byla věnována diskusi a přípravě dalšího jednání o úpravách webových stránek ČAS
 10. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 3. dubna v 10,30 ve Státním oblastním archivu v Praze.

 
 
 

Zapsal dne 5. 3. 2018 Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2