Zápis č. 8

Zápis č. 8

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 19. února 2015 ve Státním oblastním archivu v Praze

Doležal (předseda revizní komise ČAS), Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Myšička, Ryantová, Sejk, Severa (předseda Hradecké studentské sekce ČAS), Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Říhová

 1. Kol. Doležal podal zprávu o zasedání revizní komise ČAS. Konstatoval, že účetnictví ČAS je v pořádku, drobné formální nedostatky budou součástí zprávy, kterou přednese na valné hromadě ČAS
 2. Zprávu o přípravě archivní konference v Poděbradech podal kol. Valůšek:
  • bylo uzavřeno on-line přihlašování
  • přihlášených účastníků je 301
  • aktuálně přislíbilo sponzorství sedm firem, bude taktéž využita dotace Rady vědeckých společností na pronájem sálu
  • grafickou podobu programu konference vytvoří grafička Pavlína Pejlová za 1 500.- Kč; další grafické práce pro ČAS (plakáty, pozvánky) bude připravovat za 150.- Kč za kus
  • zahraničním hostům konference ČAS uhradí ubytování vždy jednomu zástupci z každé spřátelené společnosti, vysílající organizace hradí cestu, účast na konferenci je zdarma
 3. Kol. Halla referoval o přípravě nových stanov ČAS, o kterých proběhla rozprava. Po zapracování všech připomínek bude rozprava pokračovat korespondenčně, poté bude návrh zveřejněn pro veřejnou diskusi. Výbor ČAS děkuje za odvedenou práci na přípravě stanov JUDr. Janě Hájkové.
 4. Proběhla diskuse o výběru archiválií (digitálních kopií) na visegrádskou výstavu. Celkem 25 položek je rozprostřeno do všech dějinných období a je sestaveno s ohledem na maximální pestrost jak formální, tak věcnou.
 5. Výbor ČAS schválil program valné hromady ČAS, která se uskuteční 19. března v 10 hodin v kinosále Národního archivu.
 6. Kol. Janečková představila vyúčtování za rok 2014 a rozpočet na rok 2015. O obou dokumentech proběhla rozprava.
 7. Zprávu o stavu webové prezentace ČAS podal výboru kol. Valůšek na základě informací od kol. Dvořáka:
  • k 31. 12. 2014 byly vypnuty původní stránky ČAS, stejně jako testovací stránky Ještědské pobočky
  • díky vstřícnosti poskytovatele webhostingu bylo možno převést prezentaci MDA bez nutné virtualizace serveru; v současné době probíhají jednání ohledně možnosti obejít se bez virtualizace zcela
  • občasník NeČAS je technicky řešitelný, prostředí bude připraveno do konce února
  • po domluvě s firmou RokIT bude zřízena registrace k sadě webových produktů Google Apps Education, která je distribuována zdarma; tyto produkty umožní zejména sběr a publikování dat
  • některé úkoly z minulých schůzí, které se týkaly webu, nebyly dosud splněny pro časovou zaneprázdněnost; nový termín jejich splnění je dán příští schůzí výboru
 8. Byl vypsán nový ročník studentské soutěže o cenu univ. prof. Sáši Duškové, tentokrát v oboru archivnictví a státní správa. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách v nejbližších dnech a bude rovněž rozeslána na všechna vysokoškolská archivní pracoviště
 9. Kol. Valůšek informoval výbor o předjednané exkurzi do depozitáře Národní knihovny v Hostivaři; tato exkurze se uskuteční na podzim. Jarní exkurze bude do Karolina a Archivu univerzity Karlovy.
 10. Kol. Smitka podal zprávu o aktuálním stavu Ročenky ČAS v roce 2014. Rozšířením redakčního kolektivu bude systematičtěji zpracován oddíl Nové knihy, přibylo i příspěvků v oddílu z činnosti archivů.
 11. Kol. Jakubec pozval členy výboru na akce Ještědské pobočky (12. 3. valná hromada pobočky v Liberci, 28. 3. zájezd do Plzně). Více informací bude zveřejněno na webových stránkách pobočky.
 12. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 14. dubna 2015 v 10 hodin v MZA v Brně.

 
 
 

Zapsal dne 19. 2. 2015 Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2