Zápis č. 7

Zápis č. 7

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 13. ledna 2015 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise ČAS), Ďurčanský, Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Myšička, Pokorná (členka výboru Pražské studentské sekce ČAS), Ryantová, Říhová, Sejk, Severa (předseda Hradecké studentské sekce ČAS), Smitka, Smrž (člen výboru Pražské studentské sekce ČAS), Svoboda, Valůšek

Omluveni: Hajzlerová

 1. Kol. Valůšek informoval výbor o postupu přípravných prací na celostátní archivní konferenci v Poděbradech. Byla vytvořena pozvánka a online přihlašovací formulář, oboje bylo distribuováno do všech archivů a prostřednictvím členského adresáře ČAS. Pozvánka pro zahraniční hosty je v přípravě. Jako konferenční web bude využita adresa http://cesarch.cz/cinnost/konference-archivaru-cr/. Jednání se sponzory je v plném proudu. Přípravný výbor rovněž navštívil konferenční prostory v Poděbradech.
 2. Kol. Halla informoval o práci na nových stanovách ČAS. Stanovy jsou z větší části připravené, po konečné redakci a projednání v ustanovené komisi (viz zápis č. 4 ze dne 19. 9. 2014 – http://cesarch.cz/o-nas/schuze-vyboru/zapis-c_4/) bude návrh v předstihu zaslán členům výboru a projednán na příští schůzi. Poté bude rozeslán členům ČAS k připomínkám.
 3. Kol. Valůšek shrnul dosavadní návrhy archivů na archiválie pro visegrádskou výstavu. Vzhledem k tomu, že byly osloveny další archivy ke spolupráci, rozešle kol. Valůšek všechny návrhy členům výboru emailem a následně proběhne rozprava o definitivním výběru archivních dokumentů, jejichž elektronické kopie budou poskytnuty polským kolegům.
 4. Kol. Sejk podal zprávu o probíhající revizi členské základny. Aktuálně byla oslovena většina kolegyň a kolegů. Případné dotazy budou zodpovězeny na adrese cesarch@cesarch.cz.
 5. Kol. Valůšek a Halla zahájili jednání s generálním ředitelem Národního filmového archivu PhDr. Michalem Bregantem o spolupráci mezi ČAS a NFA.
 6. ČAS bude i nadále distribuovat informační občasník NeČAS. Technické záležitosti s firmou RokIT projednají kol. Smitka a Dvořák.
 7. Termín valné hromady byl definitivně potvrzen na 19. března 2015.
 8. Přednášky pořádané ČAS:
 9. Kol. Valůšek požádal o připomínky k jednotnému grafickému stylu pozvánek a dalších podobných dokumentů ČAS. Výbor se jednomyslně shodl, že grafický styl je zcela vyhovující. Grafička Pavlína Pejlová upravila pozvánku na konferenci a plakát na přednášky zdarma. Na příštím jednání výboru bude předložena ke schválení výše odměny za další připravované materiály (program konference v Poděbradech, plakáty k dalším přednáškám).
 10. Kol. Smitka otevřel otázku Ročenky ČAS v roce 2014 a zároveň připomenul uzávěrku 31. 1. 2015. Členové redakční rady kol. Ďurčanský a Jakubec informovali o zahájení prací na bibliografii. Výbor ČAS žádá všechny archivy, aby poskytly informace a svých publikačních aktivitách. Zároveň je třeba, aby všechny studentské sekce, regionální pobočky i odborné skupiny dodaly své zprávy o činnosti do 31. ledna.
 11. Výbor ČAS žádá všechny studentské sekce, aby nahlásily stav pokladny k 31. 12. 2014 pokladní ČAS kol. Janečkové (janeckova@plzen.eu) a zároveň předsedovi revizní komise ČAS kol. Doležalovi (daniel.dolezal@soapraha.cz).
 12. 12. Kol. Jakubec informoval o akcích Ještědské pobočky ČAS: 5. února se uskuteční tradiční zimní seminář, tentokrát na téma Kartografické sbírky v archivech; 12. března proběhne v SOkA Liberec valná hromada pobočky.
 13. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 19. února 2015 v 10 hodin v SOA Praha.

 
 
 

Zapsal dne 13. 1. 2015 Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2