Zápis č. 25

Zápis č. 25

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 13. března 2017 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise), Hajzlerová, Halla, Janečková, Martínková, Myšička, Ryantová, Říhová, Sejk, Smitka, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Jakubec, Svoboda

 1. Kol. Valůšek a Halla představili výboru návrh organizačního, jednacího a volebního řádu ČAS, tedy norem, které je nutno uvést v soulad s platnými stanovami. Po diskusi byly v těchto dokumentech provedeny drobné změny a výbor jednomyslně schválil předložit všechny tři řády členstvu k diskusi a schválení na valné hromadě.
 2. Výbor schvaluje návrh plánu práce na rok 2017 k projednání na valné hromadě.
 3. Kol. Valůšek shrnul postup prací na přípravě konference v Liberci:
  • Přihlášeno je prozatím cca 370 účastníků
  • Byli osloveni sponzoři včetně regionálních, odezva je prozatím spíše vlažná
  • Zahraniční hosté se zúčastní z Polska, Slovenska, Maďarska, Německa a Rakouska
  • Výbor projednal zabezpečení výletu na Ještěd a konkrétní postup objednání zlevněného jízdného
 4. Výbor revokuje své usnesení ze dne 19. 5. 2016, bod 9 (http://cesarch.cz/o-nas/schuze-vyboru/zapis-c-19), ohledně finančního příspěvku maximálně do výše 5 000,- Kč Olomoucké studentské sekci na projekt Letní škola – Ad fontes a zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,- Kč téže sekci na finanční vypořádání akce. Tento postup byl doporučen revizní komisí s ohledem na opožděné předložení dokladů za akci až v únoru 2017
 5. Kol. Sejk informoval výbor o provedení korektur a odeslání Ročenky ČAS v roce 2016 do tisku. Zároveň poděkoval redakční radě za příkladnou spolupráci.
 6. Kol. Doležal přednesl stručnou zprávu o jednání revizní komise. Kromě problému popsanému v bodu 4 tohoto zápisu byly zmíněny pouze drobné výtky, týkající se vedení účetnictví studentských sekcí.
 7. Výbor ČAS projednal složení návrhové a volební komise na valné hromadě.
 8. Výbor projednal návrhy na udělení čestného členství.
 9. Kol. Valůšek informoval, že na Odbor archivní správy MV ČR podal návrh na udělení medaile za zásluhy o české archivnictví pro kol. Hanu Krajewskou.
 10. Kol. Valůšek předložil výboru zápis ze schůze Pražské studentské sekce.
 11. Kol. Janečková popsala situaci ohledně udělení čestného hrobu pro dr. Martinovského. Návrh bude zaslán a výbor bude situaci prostřednictvím kol. Janečkové i nadále sledovat.
 12. Kol. Valůšek zprostředkoval informaci o úspěšném I. archivním plese v Brně.
 13. Mezinárodní putovní výstava od Vyšehradu do Vyšehradu bude prezentována 26. června v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde bude také po dobu jednoho týdne ponechána.
 14. Kol. Halla tlumočil pozvání na Saský archivní sněm, který se uskuteční ve dnech 4. – 5. května v Drážďanech. Za ČAS se akce zúčastní kol. Myšička.
 15.  
   
   

  V Praze dne 13. 3. 2017 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2