Zápis č. 24

Zápis č. 24

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 13. února 2017 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Červená (předsedkyně Brněnské pobočky ČAS), Doležal (předseda revizní komise), Hajzlerová, Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Ryantová, Říhová, Sejk, Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Myšička

 1. Kol. Valůšek shrnul postup prací na přípravě konference v Liberci:
  • Pokračuje tvorba definitivního odborného programu konference, který bude účastníkům rozeslán na přelomu března a dubna
  • V rámci konference bude prezentována společná výstava archivních společností Visegrádské čtyřky; výstava bude poté prezentována v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze
  • Kolegové z regionálních archivů oslovili regionální partnery s žádostí o sponzorský příspěvek
  • Kol. Smitka informoval o úspěšném jednání s Českými drahami a výbor projednal podrobnosti ohledně dopravy lanovkou na Ještěd
 2. Kol. Sejk informoval výbor o probíhající distribuci sborníku z konference v Poděbradech. Distribuce by měla být ukončena nejpozději do konce února.
 3. Kol. Sejk podal zprávu o přípravě Ročenky ČAS v roce 2016. Posledním možným termínem přijetí příspěvku k publikování je 20. únor. Poté bude zahájena sazba a definitivní redakční práce.
 4. Kol. Janečková podala zprávu o hospodaření ČAS v roce 2016. Po projednání výborem bude tato zpráva prezentována na valné hromadě.
 5. Kol. Janečková představila i rozpočet na rok 2017. Na základě diskuse budou některé položky upraveny a návrh rozpočtu bude představen na valné hromadě.
 6. Kol. Valůšek informoval o přípravě valné hromady. Jelikož je valná hromada volební, byla představena kandidátka do výboru a revizní komise ČAS. Volební lístky budou distribuovány až na valné hromadě. Zásadními dokumenty, které bude valná hromada projednávat, jsou vnitřní směrnice ČAS (jednací, volební, organizační řád), které je třeba upravit v návaznosti na nové stanovy. Kol. Valůšek dále informoval, že účast na valné hromadě přislíbil ředitel Odboru archivní správy MV ČR dr. Jiří Úlovec.
 7. Výbor projednal návrhy na udělení čestného členství.
 8. Kol. Valůšek tlumočil ochotu dr. Karla Chobota ujmout se organizační role dalšího ročníku studentské soutěže ČAS O cenu univ. prof. Sáši Duškové. Po předběžném projednání výbor schválil členy komise: Karel Chobot, Vladimíra Hradecká, Vlastimil Kolda, Marie Ryantová, Ludmila Sulitková. Statut soutěže bude zveřejněn a zaslán všem pracovištím v nejbližší době.
 9. Kol. Valůšek a kol. Halla informovali o avizovaných zahraničních akcích s plánovanou účastí ČAS:
  • XXI. Slovenské archívne dny proběhnou ve dnech 23. – 25. května v Martině; tématem budou osobní fondy od akvizice po digitalizaci se zaměřením na osobní fondy archivářů
  • Ve dnech 3. – 5. května se uskuteční Saské archivní dny v Drážďanech
  • Ve dnech 10. – 12. července proběhne maďarský archivní sjezd v Miscolci
 10. Kol. Valůšek informoval o žádosti organizátorů konference věnované životu a dílu Ludvíka Salvátora Toskánského (http://cesarch.cz/blog/2017/02/01/ludvik-salvator-toskansky-1847-1915-zivot-a-dilo-vedce-a-cestovatele-mezinarodni-konference). ČAS obdržela žádost o příspěvek 3000,-Kč na ubytování zahraničních hostů. Výměnou za to bude logo ČAS uvedeno na všech oficiálních tiskovinách konference a ČAS bude prezentována jako partner konference. Výbor tento požadavek jednohlasně schválil.
 11. Kol. Valůšek předložil výboru zápisy z výborových schůzí Ještědské pobočky a Pražské studentské sekce ČAS.
 12. Kol. Jakubec informoval o plánovaných akcích Ještědské pobočky: 2. března se uskuteční v Semilech tradiční seminář, věnovaný tentokrát pořádání fondů JZD, 7. března se v SOkA Liberec bude konat valná hromada pobočky, dále je plánována exkurze do Archivu Biskupství královéhradeckého (10. března), výlet do Litomyšle (3. června) a tradiční Memoriál Františka Padrty v Jablonci nad Nisou (1. září).
 13. Předsedkyně Brněnské pobočky pozvala všechny přítomné na archivní ples, který se uskuteční již v sobotu 18. února v Brně.
 14. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 13. března. 2017 v 10,00 hodin v SOA Praha.

 
 
 

V Praze dne 13. 2. 2017 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2