Zápis č. 22

Zápis č. 22

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 2. listopadu 2016 v Archivu města Brna

Přítomni: Libor Blažek (ředitel Archivu města Brna), Radana Červená (předsedkyně Brněnské pobočky ČAS), Hajzlerová, Martínková, Jakubec, Říhová, Sejk, Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Halla, Janečková, Myšička, Ryantová

Kol. Valůšek poděkoval panu řediteli Archivu města Brna kol. Blažkovi za možnost uskutečnit zasedání výboru ČAS v AMB, stejně jako mu poděkoval za vřelé přivítání.

 1. Kol. Valůšek shrnul postup prací na přípravě konference v Liberci:
  • Pokračuje tvorba definitivního odborného programu konference
  • Poslední blok konference bude společný a budou v něm shrnuty všechny ostatní sekce a bloky
  • Doprovodný program bude v nejbližší době řešit kol. Valůšek se zástupci archivů z Liberce a Jablonce nad Nisou
  • Na počátku prosince proběhne v Liberci schůzka přípravného výboru konference
 2. Kol. Valůšek informoval o podání dvou žádostí o dotace Rady vědeckých společností na Ročenku České archivní společnosti v roce 2016 (30 000,-Kč) a na provozní náklady konference v Liberci (30 000,-Kč).
 3. Kol. Sejk podal zprávu o přípravě sborníku z poděbradské konference. Sborník je ve fázi zadání grafického zpracování a bude vytištěn v letošním roce.
 4. Po zprávě kol. Valůška o jednání s firmou RokIT ohledně požadavků na úpravu webu a jejich vypořádání proběhla živá diskuse. Kromě průběžné údržby webu bude ČAS požadovat zprovoznění a nastavení podstránek Brněnské pobočky a konferencí ČAS, obnovení automatického přenosu informací mezi webem a Facebookem a také přípravu databáze encyklopedie archivářů (s realizací v roce 2018). V diskusi byly také zmíněny možnosti dalšího rozvoje funkčnosti webu a jeho plnění, stejně jako otázka finančního zatížení ČAS v souvislosti s tímto rozvojem.
 5. Kol. Valůšek tlumočil informaci kol. Ryantové, že vyhlášení studentské soutěže ČAS o Cenu Sáši Duškové proběhne dne 8. prosince v Clam-Gallasově paláci.
 6. Předsedkyně Brněnské pobočky ČAS kol. Červená shrnula aktuální aktivity pobočky“
  • Byl zřízen přístup do podúčtu u FIO Bank včetně plné funkčnosti
  • Oficiální emailová adresa je bpcas@cesarch.cz
  • Výbor se zabýval grafickým návrhem loga pobočky
  • Uskutečnila se exkurze do Moravské zemské knihovny
  • Dále se posunuly i přípravy archivního plesu, který se uskuteční 18. února 2017 od 19 hodin na stadionu Sokola Brno I. v Kounicově ulici
  • O založení Brněnské pobočky byly připraveny zprávy do odborných časopisů (Archivní časopis, Časopis Matice moravské, Jižní Morava, Dějiny a současnost).
 7. Kol. Jakubec informoval o posledních aktivitách Ještědské pobočky, které se zaměřily zejména na přípravu liberecké konference.
 8. Kol. Valůšek předložil výboru k nahlédnutí zápisy Hradecké studentské sekce a Pražské studentské sekce.
 9. Kol. Sejk informoval o ukončení revize členské základny k 31. prosinci 2016. V souladu s platnými stanovami budou z členské evidence vyškrtnuti členové, kteří nezaplatili členské příspěvky za roky 2015 a 2016 a nereagují na žádosti o nápravu.
 10. Kol. Smitka podal zprávu o činnosti Českého komitétu Modrého štítu:
  • Byl změněn statut Modrého štítu, v přípravě je tedy i nová smlouva o členství
  • Proběhla i technická změna smlouvy vzhledem k přijetí nových členů
  • 24. listopadu se uskuteční konference Muzeum a změna, jejíž jeden blok je připravován ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu
 11. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 5. ledna v 10:00 hodin ve Státním oblastním archivu v Praze.

 
 
 

V Brně dne 2. 11. 2016 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2