Zápis č. 19

Zápis č. 19

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 19. května 2016 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Červená (host – předsedkyně Brněnské sekce), Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Myšička, Smitka, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Hajzlerová, Ryantová, Říhová, Sejk, Svoboda

 1. Konference Liberec
  Kol. Valůšek podal výboru zprávu o jednání přípravného výboru pro archivní konferenci v Liberci se zástupci Kongresového Centra Babylon Liberec a Technické univerzity v Liberci, které proběhlo 22. 4. t. r. Po zvážení všech hledisek rozhodl výbor o konání konference v Kongresovém Centru Babylon Liberec. Výbor diskutoval o složení jednotlivých sekcí konference a dalším programu. Schválil dosavadní postup přípravného výboru.
 2. Zahraniční styky
  • Kol. Smitka informoval výbor o své účasti na konferenci ve Štětíně ve dnech 2. a 3. června t. r.
  • Za ČAS se XX. Archivních dní ve Slovenské republice zúčastní kol. Ďurčanský (přednese příspěvek) a kol. Valůšek.
  • Na základě schválení valnou hromadou ČAS byl kol. Kahudou zpracován dopis podporující manifest italských archivářů 2016, dopis byl italským kolegům odeslán.
  • Kol. Valůšek informoval výbor o dotazu polských kolegů na termín převzetí putovní výstavy Od Wyszehradu do Wyszehradu. Výbor v diskuzi jednal o možnosti umístění výstavy v Praze (umístění ve foyeru Senátu Parlamentu ČR, nebo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), v Brně (centrum Vaňkovka nebo Urban centrum – pro jednání s těmito institucemi se uvolila kol. Červená) a v Liberci (v době konání archivní konference).
 3. Zápis ČAS u krajského soudu
  Kol. Valůšek tlumočil výboru zprávu kol. Sejka o zápisu ČAS do spolkového rejstříku KS, ke kterému došlo 13. 5. 2016. Kol. Valůšek připomněl, že je potřeba, v návaznosti na zápis do rejstříku, do roka zaktualizovat související dokumenty ČAS, včetně poboček a studentských sekcí.
 4. Pracovní skupina pro přípravu archivního zákona
  Kol. Halla informoval výbor, že bylo zasláno celkem 17 písemných stanovisek k materiálu vypracovanému pracovní skupinou. Vyslovil poděkování všem, kteří přispěli konstruktivními připomínkami. Další činnost pracovní skupiny bude pokračovat dle plánu a průběžné výsledky budou prezentovány mj. i v rámci liberecké konference.
 5. Revize členské základny
  Kol. Valůšek přečetl výboru zprávu od kol. Sejka. V současné době má ČAS 362 „prověřených“ členů, dalších 400 členů nereagovalo na opakované výzvy a výbor pověřil kol. Sejka, aby naposledy prověřil zájem těchto osob na členství ve spolku.
 6. Archivní exkurze
  Kol. Valůšek tlumočil informaci kol. Sejka, že letošní exkurze zamíří do Opavy a blízkého okolí. Připravuje se definitivní podoba programu a přihlášky.
 7. MDA
  Kol. Halla oznámil výboru, že ve spolupráci s T. Dvořákem a firmou Rokit byl zprovozněn web MDA pro letošní rok. Kol. Sejk prověří, zda se všichni oblastní editoři zveřejňující informace z archivů na tomto webu zapojí do práce i letos.
 8. Studentská soutěž
  Kol. Valůšek informoval o dotazu doc. Svitáka, zda již obhájená práce, může být přihlášena do studentské soutěže. Zároveň vznesl dotaz, jak postupovat při přihlášení práce, která je svým tématem na rozhraní mezi PVH a dějinami správy. Výbor se shoduje na vyjádření, že autor práce v době, kdy tuto zpracovával, byl studentem, proto do soutěže mohou být přihlašovány i práce již obhájené. V případě druhé části dotazu výbor doporučuje práci přihlásit do letošního kola soutěže.
 9. Studentský projekt Ad fontes
  Kol. Valůšek informoval přítomné o Letní škole Ad fontes, kterou ve dnech 6. – 8. června t. r. pořádá Olomoucká studentská sekce. Garantem letní školy je prof. PhDr. Jiří Mikulec. Výbor souhlasí s příspěvkem Olomoucké studentské sekci, kdy budou doplaceny výdaje vzniklé s pořádáním školy maximálně do výše 5000,- Kč.
 10. Brněnská pobočka ČAS
  Kol. Červená seznámila výbor z aktuálním děním v Brněnské pobočce. Přítomné informovala o průběhu valné hromady pobočky a 1. schůzi výboru pobočky. Dále předala informace o již uskutečněných přednáškových akcích, které pobočka spolupořádá s Masarykovou univerzitou a o sestavení plesového výboru pro konání archivního plesu v sezóně 2017.
 11. DIGI 2016
  Na konferenci DIGI 2016 vystoupí za ČAS s příspěvkem k Česko-bavorskému archivnímu průvodci kol. Halla. Kol. Valůšek vyzval členy výboru, aby na příští schůzi výboru předložili další podněty.
 12. Kol. Valůšek informoval výbor o účasti na pohřbu emeritní ředitelky MZA v Brně PhDr. Kateřiny Smutné.
 13. Kol. Valůšek podal výboru zprávu o účasti na předávání cen XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015, vyhlášené za spolupráce Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Českého výboru ICOM, které se konalo 18. 5. t. r.
 14. Kol. Valůšek informoval členy výboru o pozvánce na Národní zahájení XII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2016, které se uskuteční ve Středočeském muzeu v Roztokách.
 15. V kauze Archivu Národní galerie nebylo dosud výboru ČAS doručeno vyjádření ředitele NG.
 16. Kol. Valůšek předložil výboru zápis ze schůze výboru Pražské studentské sekce.
 17. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 22. 6. 2016 v 10.00 v SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.

 
 
 

V Praze dne 19. 5. 2016 zapsala Petra Martínková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2