Zápis č. 15

Zápis č. 15

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 17. prosince 2015 v Archivu Univerzity Karlovy

Přítomni: Benešová (pokladní Českobudějovické studentské sekce), Černotíková (předsedkyně Českobudějovické studentské sekce), Ďurčanský, Fúrová (členka výboru Pražské studentské sekce), Hajzlerová, Halla, Janečková, Martínková, Myšička, Ryantová, Říhová, Sejk, Svoboda, Valůšek, Vávrová (předsedkyně Pražské studentské sekce)

Omluveni: Jakubec, Smitka

Kol. Valůšek zahájil schůzi, přivítal přítomné a poděkoval za poskytnutí reprezentativních jednacích prostor.

 1. ČAS obdržela v tomto roce další smutnou zprávu, že zemřel čestný člen ČAS dr. Karel Beránek. Pohřbu se za ČAS zúčastnila kol. Ryantová.
 2. Kol. Halla představil výboru text věcného záměru nového archivního zákona. Tento dokument připravila pracovní skupina ČAS pro archivní zákon a implementaci autorského zákona. Kol. Halla informoval, že práce na definitivním věcném záměru zákona (jehož vydání je reálné nejdříve v letech 2018-2019) bude koordinována s Odborem archivní správy a spisové služby MV ČR a také s jednotlivými archivy. Po zveřejnění tohoto základního textu na webových stránkách ČAS bude možno jej primárně připomínkovat do 31. března 2016. Jednatel ČAS rozešle text věcného záměru na všechna dotčená pracoviště a všem členům ČAS.
 3. Kol. Ďurčanský informoval, že po skončení jednání výboru ČAS se zúčastní ustavujícího zasedání České komise pro UNESCO v Černínském paláci.
 4. Zahraniční styky:
  • Výbor ČAS byl osloven s nabídkou účasti dvou referujících členů na Slovenských archivných dnech (pravděpodobně 24. – 26. 5. 2016). Jedním z referujících bude kol. Ďurčanský, druhého kolegu s příspěvkem souvisejícím s bitvou u Moháče výbor ČAS stále hledá.
  • Společná výstava archivních společností visegrádské čtyřky bude zahájena 18. února 2016 ve Varšavě. Za ČAS se akce zúčastní kol. Valůšek a kol. Svoboda. ČAS uhradí (jako obvykle) pouze jízdné.
 5. Kol. Ryantová podala zprávu o vyhlášení studentské soutěže O cenu univ. prof. Sáši Duškové, které se uskutečnilo dne 9. prosince 2015 v Olomouci. Do soutěže bylo přihlášeno celkem šest prací, porota se nakonec rozhodla ocenit všechny práce a udělit dvě první, tři druhá a jedno třetí místo. Poděkování patří dr. Chobotovi, který vyhlášení soutěže zajistil, a také firmě BACH Systems, s. r. o., která poskytla sponzorský dar pro finanční ocenění účastníků.
 6. Výbor ČAS projednal záležitosti vedení účetnictví (účetní závěrky a daňového přiznání) externistou ing. Pálkem a schválil výši odměny za tyto služby od roku 2015. Předsednictvo připraví návrh právní formy upravující tyto záležitosti a předloží jej výboru. Po schůzi výboru proběhlo proškolení pokladní ČAS a studentských sekcí k vedení účetnictví.
 7. Přítomné zástupkyně Českobudějovické studentské sekce ČAS a Pražské studentské sekce ČAS představily činnost obou sekcí za rok 2015. Z následné diskuse vyplynuly další podněty pro činnost sekcí a jejich vztah s ČAS.
 8. Vzhledem ke krátkému času od uplynulé schůze budou připomínky k fungování webové stránky řešeny až v lednu 2016. Členové výboru byli znovu osloveni, aby zaslali předsedovi společnosti své připomínky k webu.
 9. Technicko-administrativní problém se zápisem spolku do veřejného rejstříku stále trvá.
 10. Kol. Svoboda a Valůšek informovali o brněnské schůzi přípravného výboru plánované pobočky ČAS na jižní Moravě.
 11. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 28. 1. 2016 v 10,00 hodin v SOA Praha.

 
 
 

V Praze dne 17. 12. 2015. Zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2