Zápis č. 14

Zápis č. 14

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 26. listopadu 2015 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise ČAS), Dvořák (host), Ďurčanský, Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Ryantová, Říhová, Sejk, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Hajzlerová, Myšička, Smitka

 1. Kol. Dvořák podal informace o postupu prací na optimalizaci webu. Základní technické věci projednal s předsednictvem v předstihu.
  • Integrace stránek ČIS byla dokončena, podstránka byla v říjnu spuštěna na adrese http://www.cesarch.cz/cis. V návaznosti na změnu v organizační struktuře ČIS bude webová stránka postupně naplňována informacemi.
  • Vzhledem k doposud nedořešené situaci ve věci zápisu nových stanov ČAS do spolkového rejstříku nemohla být provedena registrace do systému umožňujícího využívání nástrojů aplikací Google.
  • Výbor projednal financování webových stránek. Bude aktualizována smlouva s firmou RokIT respektive RokIT partner, s. r. o. a následně vše finančně vypořádáno. Rozpočtovaná částka na webové stránky 30 000,- Kč by měla být pro veškeré výdaje postačující. Jednání s firmou RokIT povede spolu s předsednictvem kol. Dvořák, výsledky projedná výbor na některé z příštích schůzí.
  • Na příští schůzi projedná výbor podněty pro funkčnost webu (doplnění chybějících informací, zpřehlednění záložek, restrukturalizace webových sekcí). Podněty shromažďuje kol. Valůšek do 10. prosince.
 2. Kol. Ďurčanský informoval o přípravě sborníku z konference v Poděbradech. Byla uzavřena obsahová část a částečně byly zredigovány některé příspěvky. Zprávy z diskusí budou autorizovány. Možnosti financování (viz minulý zápis) se prozatím nezměnily, definitivně bude rozhodnuto na počátku příštího roku.
 3. Zápis spolku do veřejného rejstříku se protahuje z důvodu administrativních problémů celého kroku; předsednictvo pracuje na jejich odstranění.
 4. Zahraniční styky:
  • Kol. Halla se zúčastnil ve dnech 20. – 21. října 38. rakouského Archivtagu ve Štýrském Hradci. Tématem byly vysoce aktuální otázky digitalizace a elektronických dokumentů a jejich standardizace (Archive der Zukunft – Standarts und Strategien). Více informací na adrese http://www.voea.at/termine/details/events/oesterreichischer-archivtag.html.
  • Kol. Valůšek informoval o bratislavské konferenci Memory 2015 s podtitulem Konferencia o vytváraní synergie v oblasti pamäťových inštitúcií. Hlavními tématy konference byla digitalizace a ukládání digitalizátů v centrálním repozitáři, příprava portálu slovakiana.sk včetně funkčnosti metodického a poradenského centra. Více informací o konferenci a jejím programu je k nalezení na webové stránce http://www.infolib.sk/files/pozvanky_2015/memory_2015_program_konferencie.pdf

   V rámci tohoto bodu kol. Valůšek popsal i novelu slovenského archivního zákona (platná od 1. listopadu), která znamená významný zásah do struktury slovenských archivů. Více informací zde: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-266
  • Kol. Valůšek tlumočil žádost předsedkyně Spoločnosti slovenských archivárov kol. Grófové o podporu při získání dotace z visegrádského fondu na uspořádání slovenských archivných dní v roce 2016. Tématem bude bitva u Moháče a za ČAS se jí s příspěvkem mohou zúčastnit dva přednášející, kteří budou mít plně hrazený pobyt (cestu hradí ČAS). S příspěvkem je přihlášen kol. Ďurčanský.
 5. Kol. Ryantová podala zprávu o práci odborné komise, která rozhodla o výsledcích studentské soutěže. Firma BACH podpořila soutěž částkou 12 000,- Kč. Vyhlášení a předání cen se uskuteční 9. prosince v Olomouci.
 6. Kol. Valůšek informoval o jednání valné hromady Rady vědeckých společností, jehož se zúčastnil 12. října. Valná hromada přijala nové stanovy a projednala zejména nový způsob komunikace RVS s Akademií věd ČR. Členy RVS v roce 2014 bylo celkem 76 společností s více než 25 000 členů, valná hromada zamítla žádosti o vstup dalších dvou společností. V současné době je členem RVS 75 vědeckých společností (v roce 2015 zanikla Orientalistická soplečnost).

  RVS pořádala dne 12. listopadu Jarmark vědeckých společností, jehož se účastnil za ČAS kol. Smitka. Ve zprávě předsedovi ČAS akci hodnotil jako zdařilou, kromě představení společnosti formou letáků prezentoval publikační činnost ČAS.
 7. Kol. Valůšek zhodnotil konferenci Modrého štítu, která se konala 13. října v kinosále Národního archivu, tentokrát na téma Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů.
 8. Studentské sekce:
  • Hradecká studentská sekce zvolila nového předsedu, stal se jím kol. Martin Janda.
  • Pražská studentská sekce pravidelně a příkladně informuje výbor o své činnosti.
  • Předsedové všech studentských sekcí budou pozváni na závěrečnou schůzi výboru ČAS v letošním roce, tamtéž proběhne i setkání pokladníků s pokladní ČAS kol. Janečkovou a externím účetním p. Pálkem (ve 14 hodin).
 9. ČAS uspořádá v zimních měsících 2016 exkurzi do nové budovy Vojenského historického archivu na Ruzyni.
 10. Kol. Janečková informovala o dokončení finančního vypořádání s ČIS za poděbradskou konferenci (viz zápis č. 10 ze dne 26. 5. 2015). Výše příspěvku ČAS na konání konference je 30 000,- Kč.
 11. Ve středu 2. prosince se v přednáškovém sále SOA Praha uskuteční přednáška maďarského kolegy Ference Csóky na téma Böhmen und Mähren betreffende Materialen in den Beständen des Ungarischen Reichsarchivs 748–1848.
 12. Kol. Valůšek informoval výbor o skutečnosti, že byl deklarován záměr založit novou pobočku ČAS v Brně.
 13. Výbor ČAS na pohřbu čestného člena Františka Hoffmanna zastupovala kol. Ryantová, pohřbu člena ČAS Pavla Balcárka se zúčastnil kol. Valůšek.
 14. Kol. Jakubec podal zprávu o činnosti Ještědské pobočky: o exkurzi ve Vojenském historickém archivu a o školení spisové služby pro soukromou spisovnu Aries Data. 27. listopadu se uskuteční další schůze výboru pobočky.
 15. Kol. Sejk informoval výbor o vyúčtování podzimní exkurze. Všechny závazky ČAS byly uhrazeny, všichni účastníci exkurze zaplatili a všechny nesrovnalosti byly vyřízeny.
 16. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 17. prosince v 10.00 hodin v Archivu Univerzity Karlovy.

 
 
 

V Praze dne 26. 11. 2015. Zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2