Zápis č. 12

Zápis č. 12

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 2. září 2015 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Myšička, Ryantová, Říhová, Sejk, Severa (předseda Hradecké studentské sekce ČAS), Smitka, Svoboda, Valůšek

 1. Sborník z poděbradské konference:
  • Kol. Ďurčanský seznámil přítomné se stavem prací na redakci sborníku. Byla dodána většina příspěvků a redakce začala pracovat na jejich úpravách. Doposud nedodané příspěvky budou vyřešeny do konce září.
  • Kol. Valůšek podal informaci o možnostech financování vydání sborníku. Kromě vlastních finančních prostředků ČAS bude požádáno o dotaci RVS. Kol. Valůšek a Halla zároveň iniciovali jednání o možné finanční podpoře ze strany Ministerstva vnitra.
  • Kol. Sejk rekapituloval kalkulaci nákladů, přičemž osloveny byly dvě tiskárny (Nová tiskárna Pelhřimov, PB tisk Příbram). Cenové nabídky byly dodány ve srovnatelných hladinách.
  • Výbor ČAS po diskusi rozhodl, že sborník bude vytištěn v Nové tiskárně Pelhřimov, která zajistí i DTP služby. Náklad bude 500 ks a v případě potřebnosti bude součástí sborníku barevná příloha.
  • Sborník bude vydán v roce 2016.
 2. Kol. Sejk informoval členy výboru o stavu zápisu ČAS do spolkového rejstříku. Konstatoval, že dnem konání výboru jsou všechny podstatné dokumenty připraveny a zápis proběhne v nejbližších dvou týdnech.
 3. Zahraniční styky:
  • Kol. Ryantová a kol. Ďurčanský podali zprávu o průběhu maďarské výroční konference v univerzitním městě Gödöllő. Tématem byly ruské archivy a zpřístupňování archiválií v Rusku. Kol. Ryantová byla organizátory požádána o účast a zároveň byla vyzvána, aby přednesla příspěvek o činnosti česko-ruské komise historiků.
  • 85. německého Archivtagu se ve dnech 30. 9. – 3. 10. v Karlsruhe za ČAS zúčastní kol. Halla. Program konference, tentokrát s tématem „Transformation ins Digitale“, je dostupný na http://www.archivtag.de/programm.html.
  • 38. rakouského Archivtagu se ve dnech 20. – 21. 10. ve Štýrském Hradci za ČAS zúčastní také kol. Halla. Téma konference bylo stanoveno opět velmi aktuálně: Archive der Zukunft – Standarts und Strategien (dostupné je na internetové stránce http://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/12285523_121070972/6f46b712/Oesterreichischer-Archivtag-Einladung-print_web.pdf).
 4. Kol. Sejk podal zprávu o podzimní exkurzi. Ačkoliv některé podrobnosti programu nejsou stále potvrzeny, rámcový program bude v nejbližších dnech přihlášeným účastníkům sdělen a bude zprovozněn webový formulář pro přihlašování a následně budou vystaveny faktury. V rámci exkurze budou navštíveny archivy v Kladně a Teplicích, vlastivědný program proběhne v obou městech a dále v Lidicích, na Duchcově, Milešovce a v některých dalších drobných památkách.
 5. Kol. Sejk informoval o studentské vědecké soutěži o cenu univ. prof. Sáši Duškové. Celkem bylo přihlášeno šest prací. Kol. Ryantová doplnila informaci o další podrobnosti (4 práce jsou diplomové a 2 bakalářské) a potvrdila, že komise započala svou práci.
 6. Kol. Valůšek informoval o stavu prací na encyklopedii archivů. V letních měsících započala revize prací u všech redaktorů. Na příštím výboru bude prezentován současný stav zpracovanosti hesel. Kol. Valůšek a kol. Halla předběžně zjišťovali možnosti vydání publikace, která by měla být definitivně připravena do konce mandátu současného výboru, a také možnosti financování (dotace ministerstva vnitra, vydání v prestižním vydavatelství jako je Academia nebo Karolinum, tisk v tiskárně ministerstva vnitra).
 7. Na základě minulé schůze výboru byly ustaveny obě pracovní skupiny ČAS. Jejich ustavující schůze proběhne po skončení jednání výboru.
  • Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů – členové: David Valůšek, Karel Halla, Jana Hájková, Josef Prokeš, Karolína Šimůnková, Markéta Munková, Mikuláš Čtvrtník, Michaela Rozvodová, Lucie Křížová
  • Pracovní skupina pro archivní zákon a implementaci autorského zákona – členové: David Valůšek, Karel Halla, Tomáš Dvořák, Jana Hájková, Adéla Faladová,
 8. Kol. Smitka informoval o aktivitách Českého komitétu Modrého štítu.
  • 13. října proběhne v kinosále Národního archivu konference s názvem Ztráty a nálezy aneb příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů (program na internetové stránce http://www.skipcr.cz/odborne-organy/cesky-komitet-modry-stit/ztraty-a-nalezy)
  • V současné době probíhá diskuse o úpravě Haagské konvence o ochraně kulturního dědictví.
  • Do tisku je připravován sborník z minulé konference Modrého štítu Paměťové instituce a legislativa.
  • V Českém komitétu Modrého štítu bude mít přímé zastoupení Národní filmový archiv.
 9. Kol. Valůšek informoval výbor, že po skončení schůze se sejde pracovní skupina pro přípravu archivní konference v roce 2017, která se tentokrát uskuteční v Liberci.
 10. Hlavní redaktor Ročenky ČAS v roce 2015 kol. Ďurčanský požádal všechny kolegyně a kolegy o zasílání příspěvků.
 11. Výbor ČAS souhlasí se zapojením ČAS do projektu POSPOLU – konkrétně se zapsáním do adresáře svazů, asociací a dalších subjektů, podporujících spolupráci středních škol a zaměstnavatelů. Tento projekt realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní ústav pro vzdělávání. Podrobnosti na http://www.nuv.cz/pospolu.
 12. Kol. Severa oznámil členům výboru ČAS, že z důvodu dokončení studia rezignoval na funkci předsedy Hradecké studentské sekce ČAS. Výbor ČAS mu děkuje za vykonanou práci.
 13. Kol. Valůšek a kol. Halla krátce informovali o návštěvě u náměstka ministra vnitra dr. Petra Mlsny. Představili ČAS jako partnera a nastínili možnosti spolupráce.
 14. ČAS opět požádá o dotaci RVS na Ročenku ČAS v roce 2015. Termín podání žádosti je do 16. října.
 15. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 8. 10. 2015 v 10,00 hodin v SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově

 
 
 

Zapsal dne 2. 9. 2015 Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2