Zápis č. 11

Zápis č. 11

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 24. června 2015 ve Státním oblastním archivu v Zámrsku

Přítomni: Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Janečková, Martínková, Myšička, Říhová, Sejk, Severa (předseda Hradecké studentské sekce ČAS), Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Jakubec, Ryantová

Kol. Valůšek přivítal přítomné a poděkoval kol. Severovi za organizaci zasedání výboru ČAS v SOA Zámrsk, zároveň požádal kol. Severu, aby poděkování tlumočil svým kolegům a vedení archivu.

 1. Kol. Valůšek seznámil výbor s možnostmi financování konferenčního sborníku. Definitivní rozhodnutí padne na podzim. Je třeba, aby redakční práce proběhly v letních měsících, kdyby byla možnost vydat sborník ještě v roce 2015.
 2. Kol. Valůšek informoval výbor o předání čestného členství dr. Miloslavu Košťálovi. Slavnostní setkání se uskutečnilo 5. června v pobočce SOA Litoměřice v Děčíně, za ČAS se zúčastnili kol. Valůšek a Sejk. Celé setkání organizačně zaštítili kolegové z děčínské pobočky pod vedením vedoucího kol. Chmelíka, za což jim patří velký dík. Příjemného odpoledne se zúčastnili nejen manželé Košťálovi s doprovodem, ale i současní a bývalí kolegové z Děčína, nechyběla ani prohlídka archivu.
 3. Zahraniční styky:
  • Kol. Valůšek podal zprávu o setkání archivních společností Visegradské čtyřky u příležitosti MDA, kterého se ve dnech 11. – 13. 6. ve Varšavě zúčastnil spolu s kol. Ryantovou, Przybylovou a Ďurčanským. Kromě prezentace činnosti každé archivní společnosti došlo samozřejmě i na témata možné mezinárodní spolupráce formou další společné výstavy, čerpání grantových peněz apod. Tyto možnosti budou nadále rozpracovávány. Vyvrcholením celé akce byl tradiční archivní piknik, který se uskutečnil 13. 6. a jehož hlavním pořadatelem je Archiv polské akademie věd (APAN). Jedná se o velkolepou akci v centru Varšavy, na které se prezentovalo velké množství různých organizací. Více informací včetně fotografií na http://www.petea.home.pl/apan/pl/node/2579.
  • Pozvání na maďarskou výroční archivní konferenci do Gödöllő obdrželi taktéž další dva členové výboru ČAS, kol. Smitka a kol. Ďurčanský. Druhý jmenovaný připraví i příspěvek.
 4. Kol. Valůšek shrnul dosavadní průběh MDA, do kterého se zapojilo celkem 54 archivů. Zároveň proběhla diskuse jednak o dalším vylepšení webu denarchivu.cz, jednak o možnostech další propagace celé akce mezi kolegy zejména z jiných než státních archivů. Všem zúčastněným archivům výbor ČAS děkuje a prosí kolegy o zaslání byť krátké zprávy o průběhu a zkušenostech pro publikování v Ročence ČAS (termín stanoven do konce srpna). Tuto výzvu zašle také jednatel všem zúčastněným archivům.
 5. Kol. Sejk informoval o tradiční podzimní exkurzi ČAS, zbývá vyřešit několik detailů definitivního programu. Výbor ČAS souhlasí s uhrazením zálohové faktury na ubytování ve výši 30 000,- Kč.
 6. Kol. Valůšek informoval o obnovení prací na encyklopedii archivů. V nejbližší době obešle všechny členy redakční rady, během července a srpna by měla proběhnout rekapitulace a celková redakční úprava jednotlivých hesel.
 7. Výbor ČAS jednoznačně podpořil připojení se k akci u příležitosti výročí vzniku Rady vědeckých společností. Organizačnímu výboru byla nabídnuta prezentace o MDA.
 8. Kol. Valůšek podal zprávu o předání medailí za zásluhy o české archivnictví. Slavnostní akt se uskutečnil 23. 6. v zařízení MV ČR Na Spiritce, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví dr. Petr Mlsna spolu s ředitelem OASSS dr. Jiřím Úlovcem ocenili 19 kolegyň a kolegů včetně 5 zahraničních. Fotogalerii z předávání je možno prohlížet zde http://www.mvcr.cz/fotogalerie/petr-mlsna-predal-medaile-za-zasluhy-o-ceske-archivnictvi.aspx, seznam dosavadních laureátů (doposud bez oceněných v roce 2015) je publikován zde http://www.mvcr.cz/clanek/archivnictvi-a-spisova-sluzba-archivnictvi-medaile-za-zasluhy-o-ceske-archivnictvi.aspx.
 9. Na příští schůzi výboru ČAS budou jmenováni členové pracovních skupin, které vzniknou na základě poděbradské archivní konference a jejích (zejména legislativních) témat. Prozatím byla zahájena jednání o zřízení pracovních skupin pro archivní zákon a implementaci autorského zákona, o jejíž pilotní schůzce podal informaci kol. Halla, a pracovní skupina pro ochranu osobních údajů v archivech. Případní zájemci o práci v obou poradních skupinách nechť se ozvou kol. Valůškovi (valusek@mza.cz) nebo kol. Hallovi (halla@soaplzen.cz).
 10. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 2. 9. 2015 v 10,00 hodin v SOA Praha

 
 
 

Zapsal dne 24. 6. 2015 Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2