Zápis č. 11

Zápis č. 11

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 4. září 2018
ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Ansorgová (host, PSS), Doležal, Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Hanousek (host, PSS), Jakubec, Járová, Kravar, Plucarová, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Myšička, Ryantová

 1. Výbor prodiskutoval další možnosti úprav webových stránek.
 2. Kol. Sejk informoval výbor o opětovném zamítnutí zápisu změn do veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Důvodem zamítnutí bylo tentokrát nedodání všech povinných příloh, které jsou na rozdíl od minulého zápisu změn požadovány.
 3. Kol. Sejk informoval o překonání posledních problematických míst exkurze s tím, že v nejbližší době bude oslovena členská základna i široká veřejnost prostřednictvím webu.
 4. Sborník z archivní konference v Liberci bude v nejbližší době zaslán jednotlivým autorům k provedení autorských korektur.
 5. Zahraniční styky:
  • Kol. Valůšek a Halla informovali o své účasti na maďarském archivním sjezdu v Pécsi. Kromě bohatého doprovodného programu byla tradičně prodiskutována témata pro všechny zahraniční účastníky specifická, ale i společná.
  • Kol. Valůšek tlumočil pozvánku kol. Matušíkové na konferenci DCDC18: Memory and Transformation, která se uskuteční ve dnech 19. – 21. listopadu v Birminghamu. Podrobné informace na http://dcdcconference.com/.
 6. Výbor pověřil kol. Valůška, aby do příští schůze připravil koncept dopisu pro ministra vnitra ohledně oživení činnosti Vědecké archivní rady.
 7. Přítomní členové výboru Pražské studentské sekce referovali o možnostech a úskalích adopce hrobu Josefa Matouška. Na základě diskuse bylo usneseno prověřit právní a administrativní možnosti celé akce (adopce, pronájem hrobového místa, právní subjektivita, plná moc apod.) a také její finanční vypořádání (zajištění finančních prostředků prostřednictvím PSS ČAS, darovací smlouva).

  Hlasování pro adopci hrobu: 11/0/0

 8. Výbor bere na vědomí podnět kol. Činovce ohledně stávající archivní legislativy a její budoucí úpravy.
 9. Kol. Valůšek tlumočil výboru pozvání na akce některých studentských sekcí. Pozvánky na akce budou zveřejněny na webu a facebookovém profilu.
 10. Kol. Sejk podal informaci o uzavření přihlášek na studentskou soutěž. Celkem bylo přihlášeno 15 prací, které byly předány hodnotící komisi.
 11. Kol. Halla prověří nabízenou možnost archivace webových stránek cesarch.cz Bavorskou státní knihovnou. Zjistí zejména podmínky pro tento krok.
 12. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 16. října v 10,00 ve Státním okresním archivu Most.

 
 
 

Zapsal dne 4. 9. 2018 Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2