Zápis č. 10

Zápis č. 10

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 26. května 2015 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise ČAS), Hajzlerová, Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Říhová, Sejk, Severa (předseda Hradecké studentské sekce ČAS), Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Myšička, Ryantová

 1. Kol. Valůšek seznámil výbor s celkovým vyúčtováním poděbradské archivní konference, které se zúčastnilo celkem 297 platících účastníků. Na jejím zdárném průběhu se podílely čtyři instituce. Česká archivní společnost a Česká informační společnost provedou na základě vyúčtování konference vzájemné finanční vyrovnání – výbor ČAS schvaluje platbu ve výši 30 000,- Kč na základě faktury ČIS na úhradu společných nákladů konference.
  Celkem činily příjmy ČAS 155 000,- Kč (sponzorské příspěvky, dotace RVS na pronájem sálu), výdaje dosáhly výše 118 281,- Kč.

  Příspěvky do konferenčního sborníku jsou v současné době zpracovávány, o definitivním způsobu vydání sborníku ČAS intenzivně jedná.
 2. Předání čestného členství ČAS panu dr. Miloslavu Košťálovi se uskuteční dne 5. června v děčínské pobočce SOA Litoměřice. ČAS budou zastupovat kol. Valůšek a kol. Sejk. Výbor ČAS schvaluje příspěvek na občerstvení při slavnostním aktu a pořízení drobného daru.
 3. Kol. Sejk informoval o stavu přípravy zápisu nového statutárního orgánu a nových stanov do spolkového rejstříku. Pro úspěšný zápis je nutné čestné prohlášení a souhlas všech členů nového výboru se zápisem osobních údajů do spolkového rejstříku. Dále je nutno vyřešit způsob ověření zápisu z valné hromady a provést formální (rozuměj grafickou a pravopisnou) úpravu stanov. Ostatní dokumenty jsou k dispozici, zápis by měl proběhnout do příští schůze výboru.
 4. Zahraniční styky:
  • Kol. Valůšek informoval výbor ČAS o XIX. Archivních dnech ve Slovenské republice, kterých se ve dnech 19. – 21. května zúčastnil společně s kol. Smitkou v Liptovském Mikuláši. Konference byla věnována dvěma tématům, digitalizaci archivního kulturního dědictví a 25. výročí založení Spoločnosti slovenských archivárov. Kol. Valůšek přednesl příspěvek o zkušenostech se zpřístupňováním archiválií chráněných autorským zákonem. Jako předseda ČAS také převzal plaketu udělenou České archivní společnosti za zásluhy o rozvoj Spoločnosti slovenských archivárov.
  • Výroční konference Společnosti maďarských archivářů ve městě Gödöllő, tentokrát s hlavním tématem maďarsko-ruských vztahů, se zúčastní za ČAS kol. Ryantová, která přednese příspěvek k česko-ruským vztahům.
 5. Kol. Svoboda podal zprávu o přípravě visegrádské výstavy. Je třeba doplnit některé formální informace a nově vyfotografovat některé archiválie, jejichž kopie neměly dostatečnou kvalitu. V jednání je také možnost zapůjčení celé výstavy a její instalace v České republice. Výstava dokumentuje vzájemné styky zemí visegrádské čtyřky v průběhu dějin.
 6. Výzva k možnosti publikování pozvánky na webu www.denarchivu.cz byla rozeslána na všechna pracoviště, na internet umísťují informace o jednotlivých akcích určení garanti oblastí. Jednatel ČAS rozešle ještě do konce týdne tiskovou zprávu o MDA 2015 a rozešle ještě upomínku jednotlivým archivům ohledně zasílání informací k MDA 2015. Aktuálně má ČAS k dispozici informace o 21 akcích.
 7. Jednatel ČAS vyzve emailem všechny studentské sekce a pobočky, aby v souladu se stanovami zasílali k rukám předsedy a k založení do spisovny ČAS kopie zápisů ze svých schůzí. Kol. Valůšek zároveň vyslovuje poděkování pražské studentské sekci, že takto již učinila.
 8. Kol. Valůšek a kol. Jakubec osloví Asociaci muzeí a galerií ČR a zjistí možnosti užší spolupráce obou subjektů.
 9. Výbor ČAS schvaluje na návrh kol. Chobota komisi pro letošní ročník studentské soutěže O cenu univ. Prof. Sáši Duškové. Komise bude pracovat ve složení PhDr. Karel Chobot, PhDr. Vladimíra Hradecká, PhDr. Vlastimil Kolda, doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
 10. Kol. Sejk informoval o přípravě tradiční podzimní exkurze ČAS. Definitivní program bude vyhlášen v první polovině června. V archivní části se účastníci mohou těšit na SOkA Kladno a SOkA Teplice, v části vlastivědné pak na Lidice, Duchcov, město Teplice a další.
 11. Kol. Sejk a kol. Janečková vyjasnili výboru ČAS situaci ohledně plateb za web MDA, přičemž platit nadále budeme pouze doménu, webhosting je součástí služeb RokIT.
 12. Publikace ČAS, které jsou na skladě, budou prodávány za ceny stanovené pro konferenci v Poděbradech. Kol. Sejk vytvoří nabídku a tu následně bude distribuovat všemi dostupnými možnostmi.
 13. Kol. Smitka se za ČAS zúčastnil 30. dubna projednávání novely autorského zákona. Konstatoval, že diskuse se týkala zejména záležitostí kolektivních správců a ryze legislativních záležitostí bez přímé souvislosti s archivnictvím.
 14. Výbor projednal přípravu přednášky Dr. Schwippela a vzal na vědomí zprávu kol. Kahudy.
 15. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 24. 6. 2015 v 10.00 v SOA Zámrsk

 
 
 

Zapsal dne 26. 5. 2015 Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2