Zápis č. 1

Zápis č. 1

Z ustavující a řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 3. dubna 2017
ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal, Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Kravar, Myšička, Plucarová, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek

Omluvena: Janečková, Ryantová

Řízení schůze se ujala dle platných stanov ČAS kolegyně Irena Hajzlerová. Konstatovala, že schůze výboru je usnášeníschopná a sešla se dle stanov v řádném termínu.

 1. Na funkci předsedy navrhla předsedající Davida Valůška, ředitele Státního okresního archivu Zlín, který kandidaturu přijal. Vzhledem k tomu, že nebylo protikandidátů, byl David Valůšek zvolen 10 hlasy předsedou České archivní společnosti, 1 člen výboru se zdržel hlasování.
 2. Na funkci místopředsedy navrhla předsedající Karla Hallu, ředitele Státního okresního archivu Cheb, který kandidaturu přijal. Vzhledem k tomu, že nebylo protikandidátů, byl Karel Halla zvolen 10 hlasy místopředsedou České archivní společnosti, 1 člen výboru se zdržel hlasování.
 3. Na funkci jednatele navrhla předsedající Michala Sejka, ředitele Státního okresního archivu Benešov, který kandidaturu přijal. Vzhledem k tomu, že nebylo protikandidátů, byl Michal Sejk zvolen 10 hlasy jednatelem České archivní společnosti, 1 člen výboru se zdržel hlasování.
 4. Na funkci pokladníka navrhla předsedající Martina Myšičku, ředitele Státního okresního archivu Most, který kandidaturu přijal. Vzhledem k tomu, že nebylo protikandidátů, byl Martin Myšička zvolen 10 hlasy pokladníkem České archivní společnosti, 1 člen výboru se zdržel hlasování.
 5. Kol. Hajzlerová poté předala další řízení schůze předsedovi ČAS kol. Valůškovi.

 6. Kol. Valůšek informoval výbor o přípravě 17. celostátní archivní konference v Liberci. Shrnul finanční zajištění konference a náklady na ní, představil novinku – konferenční program se všemi informacemi v podobě tištěné brožury (cena max. 15 000,-Kč) a požádal členy výboru, aby se chopili rolí zpravodajů jednotlivých sekcí, případně navrhli vhodné kandidáty.
 7. Výbor projednal průběh a závěry valné hromady. Jeho členové se setkali pouze s pozitivními ohlasy, kvitován byl zejména hladký průběh a věcné jednání. Na adresu ČAS nebyly doručeny žádné připomínky k jejímu průběhu ani poštou ani v elektronické podobě.
 8. Kol. Valůšek informoval, že v září proběhne sjezd polských archivářů. Účast ze strany ČAS bude projednána na příští chůzi výboru.
 9. ČAS bude v letošním roce opět provozovat web MDA. Do příští chůze výboru bude zprovozněna podstránka pro rok 2017 (zajistí kol. Sejk ve spolupráci s kol. Dvořákem). Pozvánky na akce jednotlivých archivů ke zveřejnění na webu je třeba zasílat výhradně na adresu cesarch@cesarch.cz.
 10. Kol. Valůšek informoval, že nadále bude výbor řešit vizuální, technickou i finanční stránku webových stránek.
 11. Kol. Sejk zjistí podrobnosti zápisu změn ve vedení ČAS do veřejného rejstříku, připraví potřebnou dokumentaci a zajistí vše potřebné pro zápis tak, aby proběhl nejpozději do konce května 2017.
 12. Kol. Valůšek informoval členy výboru o své účasti na pohřbu čestného člena ČAS kardinála Miloslava Vlka.
 13. Kol. Doležal informoval výbor o schůzi nové revizní komise, jejímž byl zvolen předsedou. V návaznosti na dřívější debaty slíbil, že zprostředkuje školení pokladních všech součástí ČAS.
 14. Kol. Jakubec pozval jménem Ještědské pobočky ČAS členy na přednášku Znaková řeč ve středověkých klášterech, která se uskuteční v SOkA Semily 24. 5.
 15. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 16. 5. 2017 v 10.00 ve Státním okresním archivu v Benešově.
 16.  
   
   

  V Praze dne 3. 4. 2017 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2