Zápis č. 3

Zápis č. 3

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 23. června 2014 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise ČAS), Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Myšička, Sejk, Severa (předseda Hradecké studentské sekce ČAS), Smitka, Svoboda, Valůšek

Nepřítomni: Ryantová, Říhová

 1. K Mezinárodnímu dni archivů se připojilo celkem 60 archivů. Výbor ČAS si váží zapojení všech pracovišť a žádá o podání krátké zprávy o průběhu MDA.
 2. Kol. Sejk informoval o nezbytných krocích v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Bude třeba nejen změnit stanovy (na příští valné hromadě), ale zejména administrativně zajistit doplnění a aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku. Kol. Sejk připraví veškeré náležitosti do příští schůze a bude problematiku dále sledovat.
 3. Revize členské základny bude zahájena v průběhu července. Revidovány budou roky 2011-2014. Výbor ČAS vyzývá členstvo, aby se v případě změn či jakýchkoliv pochybností obrátilo na adresu cesarch@cesarch.cz.
 4. Termín exkurze byl pevně stanoven na 25.-27. září, jejím cílem bude Vysočina. Propozice k exkurzi budou publikovány nejpozději do konce června.
 5. Distribuce sborníků z konference v Ostravě probíhá, pro potřeby ČAS zbylo 44 sborníků. Do budoucna je třeba vyřešit náklad sborníku z konference, případně jeho uveřejnění on-line, aby byl přístupný co nejširší veřejnosti.
 6. Kol. Ryantová informovala emailem členy výboru, že byla zahájena distribuce supplementa Archivního časopisu s příspěvky z mezinárodní Visegrádské konference, která se konala v březnu 2012 v Českých Budějovicích.
 7. Kol. Halla informoval členy výboru o změně formátu archivní konference v roce 2015 v Poděbradech. Zásadní změnou je především jednání v několika paralelních sekcích, které budou reflektovat aktuální problémy archivní praxe. Hlavním tématem konference bude zemědělsko-lesnické archivnictví ve všech jeho podobách.
 8. Webové stránky cesarch.cz:
  • v průběhu července a srpna proběhne další fáze technických úprav webu
  • budou zjištěny možnosti grafické změny titulní stránky pro zvýšení přehlednosti
  • na doméně cesarch.cz bude spuštěn podweb České informační společnosti, pobočky při Národním archivu, která také uhradí případné reálné náklady spojené s implementací
 9. Výbor ČAS vyzývá všechny studentské sekce, aby aktualizovaly své kontakty nyní i do budoucna. Zároveň děkuje za rychlou reakci všem sekcím, které dosud své údaje dodaly.
 10. Výbor ČAS zpracuje vlastní písemné stanovisko k problematice projednání zrušení odstavce 11 § 37 archivního zákona Ústavním soudem, které bude publikovat na své webové stránce i formou tiskového prohlášení.
 11. Výbor ČAS vzal na vědomí reakci dr. Benešové na výzvu senátora Jana Horníka ohledně jejího působení v Radě ÚSTR. Primárním zájmem ČAS je ochrana archiválií v ABS, resp. ÚSTR. Celkovou situaci v ÚSTR výbor bude sledovat.
 12. Agenda jednatele ČAS byla předána včetně předávacího protokolu, pokladna dosud předána nebyla. Pokladna a dosud nepředaná část účetnictví bude předána v co nejbližším termínu.
 13. Dle emailové informace kol Ryantové všichni členové hodnotící komise studentské soutěže přijali svoji nominaci. Komise bude tedy pracovat ve složení: doc. Ryantová, doc. Sulitková, dr. Hradecká, dr. Chobot, dr. Kolda.
 14. Výbor ČAS byl osloven Ústavem pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se žádostí o spolupráci, zejména v oblasti utváření nové podoby studijních programů a zkvalitnění archivních praxí. Výbor pověřuje předsedu kol. Valůška jednáním o dalších podrobnostech této spolupráce.
 15. Kol. Sejk informoval o jednání s Asociací muzeí a galerií ohledně neuskutečněných plateb za členství v českém komitétu Modrého štítu. Prověřením účetnictví obou institucí bylo zjištěno, že ČAS neuskutečnil platbu za rok 2012, což bude obratem napraveno.
 16. Příští schůze výboru se uskuteční 19. září v 10.00 v SOkA Karviná.

 

 

 

Zapsal dne 23. června 2014, Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2