Zápis č. 2

Zápis č. 2

Z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 29. 5. 2014
ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: kol. Doležal (předseda revizní komise ČAS), Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Ryantová, Říhová, Sejk, Severa (předseda Hradecké studentské sekce ČAS), Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: kol. Myšička a Říhová

 1. Předseda ČAS kol. Valůšek informoval o schůzce, které se zúčastnil spolu s kol. Ďurčanským 6. května. Setkání s Odile Welfelé (SIAF) a panem Davidem Leitchem (MAR) se uskutečnilo na půdě OASSS.
 2. Zahraniční kontakty:
  • XVIII. Archívne dni v Slovenskej republike se konaly ve dnech 20. – 22. května v Prešově, ústředním tématem byla první světová válka. Za ČAS se zúčastnili kol. Valůšek a Smitka. Kromě aktuálních problémů slovenského archivnictví informovali i o volbě nové předsedkyně Spoločnosti slovenských archivárov, kterou se stala Mária Grófová.
  • Společnost maďarských archivářů pořádá výroční konferenci ve dnech 30. června – 2. července v Szekszárdu. Ústředním tématem je první světová válka. Za ČAS se zúčastní kol. Valůšek.
  • Zářijového setkání německých archivářů se zúčastní kol. Halla.
 3. Předání agend starého a nového výboru:
  • Agenda předsedy ČAS mezi kol. Ryantovou a kol. Valůškem byla předána a potvrzena předávacím protokolem.
  • Agenda pokladní a jednatele byla předána pouze částečně, proběhne v nejbližších dnech. Nová pokladní kol. Janečková i nový jednatel kol. Sejk však mohou své funkce vykonávat plnohodnotně, kromě hotovostního platebního styku.
  • Účet u Fio banky byl převeden na nové disponenty (kol. Valůšek, Janečková, Sejk).
  • Účet u České spořitelny zruší kol. Valůšek záhy po skončení schůze.
  • Revizi členské základny připraví kol. Janečková a Sejk a se svým návrhem na její provedení (harmonogram, priority atd.) seznámí výbor ČAS na následující schůzi.
 4. Školení k novému občanskému zákoníku, které proběhne 10. června a jehož pořadatelem je Rada vědeckých společností, se zúčastní za ČAS kol. Sejk.
 5. Mezinárodní den archivů:
  • Všem archivům byl rozeslán dopis předsedy ČAS vyzývající k připojení k MDA.
  • Web denarchivu.cz nadále spravuje kol. Dvořák.
  • Na podzim bude technicky řešeno propojení s webem cesarch.cz – návrh podá kol. Dvořák; zároveň bude projednáno možné začlenění webu České informační společnosti
  • Propagace MDA proběhne v ČTK, České televizi, ČRo Vltava.
 6. Webové stránky cesarch.cz:
  • odstraněny některé technické chyby
  • zprovozněna šablona pro zápisy ze schůzí
  • zřízena neveřejná část pro členy výboru
  • aktuality byly zkráceny na cca 300 znaků
  • propojeny webové stránky s profilem na Facebooku
  • budou zřízeny emailové adresy předsednictva – valusek@cesarch.cz, halla@cesarch.cz, janeckova@cesarch.cz
  • zprovozněno diskusní fórum – výbor ČAS žádá členstvo o návrhy témat
  • aktualizován adresář archivů
  • v nejbližší době bude vyřešeno přepnutí webu Ještědské pobočky na plnou verzi
  • byla založena podstránka webu Pražské studentské sekce ČAS na adrese cesarch.cz/studenti-praha
 7. Na základě předchozích aktivit ČAS a osobního jednání s kol. Úlovcem informoval předseda ČAS o možnostech spolupráce s OASSS. Její konkrétní podoba je v jednání.
 8. Kol. Smitka a Sejk informovali o tradiční podzimní exkurzi, která tentokrát zamíří na Vysočinu. Uskuteční se pravděpodobně ve dnech 9.-11. října 2014. Definitivní program bude dopracován a distribuován ihned po zveřejnění termínu komunálních voleb – je tedy možná změna termínu.
 9. Archivní konference v roce 2015 se uskuteční v dubnu v Poděbradech. Záhy po výboru proběhne schůzka všech zainteresovaných stran (SOA Praha, ČIS, ČAS). O jejím výsledku bude jednat výbor ČAS na příští schůzi.
 10. Kol. Ryantová informovala o vyhlášení studentské soutěže. Výzva na katedry byla zaslána, termín odevzdání prací je 31. července.
 11. Seznam nositelů Medaile za zásluhy o české archivnictví byl zveřejněn na webu Ministerstva vnitra ČR v sekci O nás/Archivnictví a spisová služba/archivnictví (http://www.mvcr.cz/clanek/archivnictvi-a-spisova-sluzba-archivnictvi-medaile-za-zasluhy-o-ceske-archivnictvi.aspx). Na další předání, které se uskuteční 24. června v přednáškovém sále Národního archivu na Chodovci byl ústně pozván předseda ČAS.
 12. Předseda ČAS informoval o dopise, jímž poděkovala odstupující ředitelka ÚSTR Mgr. Pavla Foglová za spolupráci.
 13. Kol. Sejk informoval o změně ve vedení brněnské katedry archivnictví a PVH. Předběžně byly konzultovány možnosti spolupráce, více bude probráno na příští schůzi.
 14. Kol. Valůšek a Ďurčanský se 28. května zúčastnili 30. jarního „archivního“ běhu v oboře Hvězda.
 15. Kol. Ryantová informovala OASSS ve věci změny předsedy ČAS a tedy i o změně zástupce ČAS ve Vědecké archivní radě, jímž je předseda ČAS z titulu své funkce.
 16. Kol. Ryantová podala zprávu o definitivním uzavření supplementa Archivního časopisu, v němž vyjdou příspěvky z Visegrádské konference v Českých Budějovicích konané v roce 2012.
 17. Distribuce sborníků z konference v Ostravě bude zahájena v nejbližších dnech. Distribuci zajišťuje kol. Sejk a Smitka ve spolupráci s kol. Kahudou.
 18. Výbor ČAS doporučuje kol. Ryantovou jako zástupkyni ČR do Mezinárodního institutu pro archivní vědu v Terstu a Mariboru (IIAS, http://www.iias-trieste-maribor.eu).
 19. V závěru jednání se o slovo přihlásil předseda Hradecké studentské sekce ČAS kol. Severa s aktuálními informacemi a dotazy na některé konkrétní aspekty činnosti poboček a sekcí.
 20. Výbor ČAS vyzývá všechny studentské sekce, aby sdělily aktuální kontakty jednateli nebo pokladní ČAS.
 21. V horizontu několika měsíců proběhne setkání pokladní ČAS kol. Janečkové se členy revizní komise. Projednán bude zejména další postup pro zvyšování „účetní gramotnosti“ pokladních jednotlivých sekcí a poboček a další aktuální otázky ohledně účetnictví ČAS.
 22. Kol. Ďurčanský na mezinárodní konferenci (věnované trojrozměrným archiváliím) v Krakově dne 13. června v rámci svého příspěvku pozdraví plénum jménem ČAS. Program konference viz http://www.archiwum-nauki.krakow.pl/files/Konfer-2014_zapr.pdf.
 23. Kol. Sejk informoval o udělení dotace od RVS na tisk Ročenky ČAS.
 24. Kol. Jakubec podal zprávu o činnosti Ještědské pobočky v první polovině letošního roku.
 25. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 23. 6. 2014 v 10.00 ve Státním oblastním archivu v Praze.

 

 

 

Zapsal dne 29. května 2014, Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2