Zápis č. 1

Zápis č. 1

Z ustavující a řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 2. 4. 2014
ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: kol. Doležal, Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Martínková, Myšička, Ryantová, Říhová, Sejk, Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluvena: kol. Janečková

Řízení schůze se ujala dle platných stanov ČAS kolegyně Irena Hajzlerová.

 1. Prvním bodem bylo vzájemné představení jednotlivých členů nového výboru ČAS.
 2. Volba členů předsednictva ČAS byla v souladu s volebním řádem veřejná.
 3. Na volbu předsedy byli navrženi kandidáti Karel Halla a David Valůšek. Kol. Halla se z osobních i pracovních důvodů kandidatury vzdal. Předsedou společnosti byl následně zvolen ředitel SOkA Zlín David Valůšek 11 hlasy, jeden volitel se hlasování zdržel.
 4. Na volbu místopředsedy byli navrženi kandidáti Karel Halla a Marie Ryantová. Novým místopředsedou společnosti byl zvolen ředitel SOkA Cheb Karel Halla poměrem hlasů 6:4, dva volitelé se zdrželi hlasování.
 5. Na volbu jednatele byli navrženi kolegové Marek Ďurčanský a Michal Sejk. Novým jednatelem společnosti byl zvolen ředitel SOkA Benešov Michal Sejk poměrem hlasů 9:3.
 6. Pokladní ČAS byla jednomyslně zvolena PhDr. Jitka Janečková z Archivu města Plzně, jediná navržená kandidátka na tuto pozici.
 7. Dr. Hajzlerová poté předala řízení schůze nově zvolenému předsedovi Davidu Valůškovi.
 8. Nový předseda poděkoval odstupujícímu předsednictvu a poděkoval dr. Hajzlerové za výborně zvládnuté vedení úvodní část první schůze nového výboru.
 9. Web ČAS budou nadále spravovat kol. Dvořák a Smitka.
 10. Správu kontaktní e-mailové adresy cesarch@cesarch.cz převezme v prvním možném termínu nový jednatel společnosti.
 11. Další prioritní záležitostí je převedení dispozičních práv k účtu ČAS na nové předsednictvo. Výbor ČAS do 24. 4. 2014 pověřuje vyřizováním stávajících finančních závazků dosavadní disponenty účtu. V prvním možném termínu dojde ke zrušení starého účtu u České spořitelny, a.s. Tímto úkolem byli pověřeni dosavadní disponenti účtem (kol. Ryantová, Říhová, Smitka).
 12. Kol. Smitka předal razítko společnosti novému jednateli. V prvním možném termínu toto učiní i zbývající členové předsednictva.
 13. Uzavření pokladního deníku a předání finanční agendy ČAS proběhne k 31. 3. 2014.
 14. Výbor ČAS se začal intenzivně zabývat oslavou MDA 2014. Zastřešující a již zažitý titul „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“ zůstává nadále v platnosti. Na písemný návrh dr. Chobota bude možné použít podtitul MDA „Oživlé kroniky“. Správcem webu MDA www.denarchivu.cz bude nadále kol. Dvořák.
 15. Po odstoupení dr. Hradecké z českého komitétu organizace Modrý štít jmenoval výbor ČAS novým zástupcem společnosti na tomto fóru kol. Smitku.
 16. Kol. Jakubec informoval výbor o připravovaných akcích Ještědské pobočky ČAS. Odborné exkurzi do SOkA Trutnov dne 24. 4. 2014 a o odborném semináři o správě knihoven archivů a muzeí, který se uskuteční dne 29. 4. 2014 v budově Krajské vědecké knihovny v Liberci.
 17. Bývalá předsedkyně doc. Marie Ryantová bude informovat OASSS o změně zástupce ČAS ve Vědecké archivní radě.
 18. O setkání s předsedou ČAS projevili zájem paní Odile Velfelé z Generálního ředitelství francouzských archivů a generální tajemník ICA David Leitch. Setkání se uskuteční na OASSS dne 6. května 2014.
 19. Doc. Ryantová se omlouvá, že na valné hromadě nezazněla informace o změnách a dopadech nového občanského zákoníku na činnost společnosti. Dle dosavadních zjištění jsou tyto dopady marginální. Výbor ČAS bude situaci dále sledovat.
 20. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 29. 5. 2014 v 10.00 ve Státním oblastním archivu v Praze.

 

 

 

Zapsal dne 2. dubna 2014, Jiří Smitka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2