Zápis č. 6

Zápis č. 6

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 10. prosince 2014 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise ČAS), Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Janečková, Járová (host), Myšička, Ryantová, Říhová, Sejk, Severa (předseda Hradecké studentské sekce ČAS), Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Martínková

 1. Výbor ČAS projednal veškeré organizační náležitosti připravované archivní konference, která se uskuteční ve dnech 7. – 9. dubna 2015 v Poděbradech. Byl schválen program jednotlivých bloků, provedeny poslední úpravy elektronické přihlášky. Definitivní informace budou zveřejněny v první polovině ledna.
 2. Výbor ČAS se zabýval udělením čestného členství ČAS, které navrhne ke schválení valné hromadě ČAS.
 3. Předběžný termín pro valnou hromadu ČAS byl stanoven na 19. března 2015 v kinosále Národního archivu.
 4. Zahraniční styky
  • Výbor ČAS projednal návrhy archivů, které se rozhodly připojit k visegrádské výstavě. Je stále možno podávat návrhy pro prezentaci vzájemných vztahů zemí Visegrádu.
  • Na 21. saském Archivtagu v Saské Kamenici bude ČAS reprezentovat kol. Myšička.
 5. Kol. Sejk informoval o ukončení 1. fáze revize členské základny. Poděkoval všem kolegům za rychlé a vstřícné reakce. Definitivní údaje o stavu členské základny budou k dispozici nejpozději do konce ledna.
 6. Kol. Valůšek a kol. Ryantová informovali výbor o slavnostním vyhlášení studentské soutěže o cenu Sáši Duškové. Vyhlášení proběhlo 14. listopadu v SOA Praha; předseda ČAS kol. Valůšek poděkoval za poskytnutí prostor a spolupráci.
 7. Definitivní systém distribuce publikací vydaných ČAS a jejich cenu určí výbor na svém příštím zasedání.
 8. Kol. Valůšek informoval výbor o své účasti na valné hromadě Rady vědeckých společností (RVS) dne 24. listopadu. Valná hromada byla volební, předsedou byl zvolen opět doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. RVS sdružuje aktuálně 77 společností a cca 25 000 členů. Veškeré další informace jsou k dispozici na http://rvs.avcr.cz/index.html.
 9. Je připravována změna stanov ČAS, v únoru 2015 bude na výboru představena a prodiskutována.
 10. Proběhla rozprava o podání státních archivů k Ústavnímu soudu ve věci zrušení § 37 odst. 11 archivního zákona. Výbor ČAS celou problematiku aktivně sleduje.
 11. Výbor ČAS prodiskutoval a schválil žádost o mimořádnou podporu Hradecké studentské sekci ČAS.
 12. Výbor ČAS schválil podporu 5 000,- Kč Pekařově společnosti Českého ráje na pořádání konference v roce 2015. Spolupráce obou společností je dlouhodobě na vynikající úrovni.
 13. Kol. Janečková informovala výbor o školení pro pokladní studentských sekcí, které proběhne po skončení zasedání výboru ČAS.
 14. Kol. Severa informoval o aktualizaci webových stránek Hradecké studentské sekce na http://cesarch.cz/hsscas/.
 15. Kol. Smitka upozornil na termín uzávěrky Ročenky ČAS v roce 2014 – 31. ledna 2015.
 16. Kol. Jakubec informoval výbor ČAS o zisku 3. místa v Ceně Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014, které v kategorii Nejlepší přeshraniční spolupráce v oblasti kultury, sportu a vzdělání získaly okresní archivy Semily, Jablonec nad Nisou a Liberec. Více informací o této ceně na http://www.ern.cz/index.php?D=1&cmd=33&file=Aktuality&view=1&category=&id=752.
 17. Kol. Janečková věnovala do knihovny ČAS výtisk své nedávno vydané knihy Mráz kopřivu nepálí. Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1954. Tato práce získala v roce 2011 ocenění ve studentské vědecké soutěži ČAS.
 18. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 13. ledna 2015 v 10 hodin v SOA Praha.

 
 
 

Zapsal dne 10. 12. 2014 Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2