Zápis č. 5

Zápis č. 5

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 29. října 2014 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise ČAS), Dvořák (host), Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Janečková, Myšička, Ryantová, Sejk, Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Jakubec, Martínková, Říhová

 1. Kol. Dvořák informoval členy výboru o postupu prací na optimalizaci webu.
  • Integrace stránek MDA http://www.denarchivu.cz je možná třemi způsoby, které podrobně kol. Dvořák vysvětlil. Výbor se přiklonil k variantě zřízení virtuálního webového serveru.
  • Kol. Dvořák zjistí technické možnosti, které by umožnily efektivnější práci se staršími aktualitami (kategorizace, vyhledávání, klíčová slova).
  • Aktuality trvanlivějšího rázu byly umístěny do slideru na úvodní stránce webu.
  • Bude zřízen přímý odkaz do redakčního systému stránek, emailu a interního uložiště.
  • Byla zesílena antispamová ochrana diskusního fóra. Dále byla diskutována malá využívanost fóra, z diskuse vyplynulo zřízení dalších témat, která budou postupně přidávána.
  • V příštím roce bude na novém virtuálním serveru spuštěna též webová prezentace ČIS.
  • Bude obnoveno rozesílání občasníku NeČAS, podrobnosti zjistí kol. Dvořák.
  • Výbor se zaměří na doplnění chybějících textů v celých webových stránkách, koordinací byl pověřen jednatel ČAS kol. Sejk. Kol. Ďurčanský a Valůšek navrhnou po dokončení úprav webových stránek řešení cizojazyčné varianty webu.
 2. Kol. Valůšek a Halla informovali výbor o přípravě archivní konference v roce 2015. Definitivně byl schválen název Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech. Konference se uskuteční v Poděbradech ve dnech 7. – 9. dubna 2015. O podstatných otázkách proběhla diskuse.
  • Financování konference a podmínky pro sponzory a partnery.
  • Kol. Halla připraví návrh přihlášky, která bude tentokrát pouze jedna závazná, nikoliv předběžná. Na příštím výboru bude rozhodnuto, zda bude vytvořena i přihláška on line.
  • Výbor definitivně odsouhlasil programové schéma konference. Program bude prezentován současně s přihláškou.
 3. Předseda ČAS kol. Valůšek informoval výbor, že byly odeslány dvě žádosti o dotaci Rady vědeckých společností (na Ročenku ČAS a na archivní konferenci).
 4. Zahraniční styky
  • Na sjezdu německých archivářů zastupoval ČAS místopředseda společnosti kol. Halla, který podal stručnou informaci. Sjezd se konal v Magdeburgu ve dnech 24. – 29. září 2014 s hlavním tématem Neue Wege ins Archiv – Nutzer, Nutzung, Nutzen. Hlavními diskutovanými tématy byl přechod na digitální archiválie, digitalizace a autorská práva. Bližší informace jsou k dispozici na http://www.archivtag.de.
  • Kol. Valůšek zastupoval ČAS na semináři nazvaném Prvý krok k modernej organizácii československého archivnictva, který se konal 24. září 2014 v Bratislavě u příležitosti 60. výročí přijetí vládního nařízení č. 29/1954 Sb. o archivnictví. Spolupořadatelem semináře byla Spoločnosť slovenských archivárov. Kol. Valůšek přednesl příspěvek o postavení archivů v systému veřejné správy ČR.
  • Plánovaná společná výstava archivních společností Visegrádu bude představena při setkání prezidentů Visegrádské čtyřky. Výstava bude prezentovat vzájemné vztahy zemí Visegrádu. Kol. Valůšek rozešle členům výboru podrobnější informace a jednotlivá témata.
 5. Revize členské základy probíhá, k datu konání schůze byla zkontrolována téměř polovina členů. Pravděpodobné dokončení revize v letošním roce je reálné.
 6. Plánovaná přednáška Mgr. Pavla Stojara Archivy a média bude z organizačních důvodů odložena na leden či únor. Dle zájmu pak může být pronesena i v Praze. V plánu je také přednáška dr. Jiřího Hanzala a dr. Martina Marka o švýcarském archivnictví.
 7. Kol. Sejk zhodnotil tradiční archivní exkurzi. Konstatoval, že všechny faktury byly proplaceny, všichni účastníci vzorně zaplatili a exkurze může být tedy uzavřena i po této stránce. Výbor ČAS děkuje ředitelům všech institucí, které jsme na letošní exkurzi navštívili, za vstřícný přístup. Pro příští rok se předběžně plánuje s výjezdem do severních či severozápadních Čech.
 8. Kol. Ryantová informovala výbor o studentské soutěži O cenu univ. prof. Sáši Duškové. Hodnotící komise se sejde 30. 10. a kromě samotného aktu hodnocení se bude zabývat místem a termínem vyhlášení výsledků.
 9. Kol. Sejk do příští schůze připraví evidenci skladových zásob publikací, které ČAS vydala. Zároveň navrhne výboru nabídku pro instituce včetně jejich adresáře, připraví seznam publikací pro web a navrhne cenu.
 10. Kol. Valůšek promluvil o žádosti Hradecké studentské sekce ČAS o mimořádný příspěvek na vědeckou činnost. Výbor pověřuje kol. Valůška dalším jednáním v této věci.
 11. Kol. Valůšek informoval výbor o předání Ceny města Plzně dr. Ivanu Martinovskému. Slavnostního aktu se za výbor ČAS zúčastnili kol. Valůšek, Janečková, Ryantová a Sejk. Výbor ČAS doplňuje poděkování dr. Haně Klínkové za osobní iniciativu pro udělení tohoto ocenění.
 12. Kol. Smitka informoval výbor o konferenci Modrého štítu, věnované tématu Paměťové instituce a legislativa. Výbor ČAS děkuje kol. Vladimíře Hradecké za dlouholeté a vzorné zastupování v Českém komitétu Modrého štítu, neboť po této konferenci se zástupcem ČAS definitivně stává kol. Smitka.
 13. Na dotaz kol. Hajzlerové podal kol. Valůšek informaci o stavu zpracování encyklopedie archivů. Nejsou dokončena hesla některých oblastních archivů a probíhají redakční úpravy dodaných hesel. Po redakčních úpravách budou hesla zaslána všem uvedeným archivům k odsouhlasení a doplnění aktuálních údajů dle výsledků generální inventury.
 14. Kol. Valůšek vyměnil platební kartu, která dosud byla na jméno bývalé předsedkyně kol. Ryantové.
 15. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 10. prosince 2014 v 10 hodin v SOA Praha.

 
 
 

Zapsal dne 29. 10. 2014 Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2