Zápis č. 8

Zápis č. 8
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 21. 2. 2006
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Bernášková, Blažková, Brom, Doležal, Hradecká, Hubka, Kahuda, Mikušek, Štouračová

Omluveni: kol. Pilz, Pokorný, Przybylová, Psíková, Ryantová

1. Valná hromada se bude konat dne 21. 3. 2006 od 10.00 hodin, pozvánky budou rozeslány co nejdříve. V programu budou rovněž návrhy na ustavení sekce komerčních spisoven, regionální Ještědské pobočky a transformaci sekce hospodářských archivů v sekci předarchivní péče. Součástí valné hromady bude rovněž prezentace firmy Elsyst Engineering.

2. Ročenka ČAS byla odevzdána do tisku, na valné hromadě by měla být k dispozici.

3. Dr. Doležal zevrubně informoval o situaci kolem návrhu zákona o zřízení Ústavu paměti národa. Návrh zákona byl projednán v Senátu ČR, sněmovna zákon projedná až v příštím volebním období. Dr. Doležal informoval rovněž o mediální prezentaci zákona. Výbor ČAS nepovažuje v současné době za efektivní publikovat tiskové prohlášení k této věci. Stanovisko ČAS a další názory jsou uveřejněny na internetové stránce. Věc bude nadále podrobně sledována.

4. ČAS zřídí ve smyslu usnesení loňské valné hromady komisi, která bude připravovat podněty k novelizaci archivního zákona. Základ této komise budou tvořit doc. Ledvinka, dr. Doležal a mgr. Hubka. Předpokládá se zapojení dalších zájemců.

5. Internetová stránka České informační společnosti byla zpřístupněna na doméně ČAS na adrese cis.cesarch.cz.

6. Výbor projednal plán práce na příští rok. Předseda sumarizuje tento plán a rozešle jej členům výboru k vyjádření.

7. ČAS podala návrhy na udělení státního vyznamenání a medaile za zásluhy o české archivnictví.

8. Příští schůze se uskuteční dne 11. 4. 2006 od 10.00 v SOA Praha.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, 21. 2. 2006

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2