Zápis č. 23

Zápis č. 23
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 28. 2. 2008
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Bernášková, Brom, Doležal, Hradecká, Hubka, Kahuda, Mikušek, Pilz, Pokorný, Przybylová, Ryantová

Omluveni: kol. Blažková, Psíková, Štouračová

1. Dr. Doležal slavnostně zahájil poslední schůzi stávajícího výboru.

2. Dr. Doležal informoval o zajištění valné hromady ČAS dne 18. 3. 2008. Pozvánky na valnou hromadu byly rozeslány, jednatel pozve jmenovitě ředitele Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR a náměstka MV jako předsedu VAR. Prof. Hledíková se z jednání omluvila a diplom čestné členky jí bude předán dodatečně. Součástí valné hromady bude prezentace národního digitálního archivu pracovníky NA.

3. Dr. Doležal informoval o přípravě Ročenky ČAS.

4. V příštím týdnu bude organizováno v Ostravě setkání představitelů archivních asociací zemí visegrádské čtyřky. ČAS bude hradit ubytování a 1 oběd účastníků, další náklady bude hradit město Ostrava. Setkání se zúčastní dr. Doležal a dr. Przybylová.

5. Dr. Doležal informoval o plánu zahraničních styků v roce 2008 (zatím známé akce – Archivtag Erfurt, slovenské archivní dny ve Skalici), příhraniční styky bude pěstovat Ještědská pobočka.

6. Dr. Doležal informoval o jednání s firmou NetPro ve věci provozu webu ČAS. Firma má nadále zájem o provoz našeho webu bezplatně, v současné době byl předložen návrh nového webu (probíhá jeho kontrola) a bude snaha ho co nejrychleji spustit.

7. Dr. Doležal informoval o první etapě exkurze do Podolské vodárny (muzeum vodárenství), která byla hodnocena jako velmi úspěšná.

8. Dr. Doležal informoval o odpovědi Rady vlády pro vědu a výzkum ve věci odborných a vědeckých časopisů (podnět ČAS).

9. Dr. Hradecká informovala podrobně o zasedání komité Modrého štítu.

10. Valná hromada Ještědské pobočky ČAS se uskuteční dne 6. 3. 2008, za výbor ČAS se valné hromady zúčastní jednatel.

11. Schůze užšího výboru se uskuteční dne 13. 3. 2008 ve 14.00 v SOA Praha.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 28. 2. 2008

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2