Zápis č. 21

Zápis č. 21
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 22. 11. 2007
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Bernášková, Blažková, Doležal, Hradecká, Hubka, Kahuda, Mikušek, Pilz, Przybylová, Psíková, Ryantová

Omluveni: kol. Brom, Pokorný, Štouračová

1. Po dohodě s ředitelkou Národního archivu dr. Drašarovou bylo rozhodnuto o přesunutí sídla ČAS na adresu Archivní 4, Praha 4. Dr. Doležal napíše děkovný dopis dr. Drašarové. Postupně bude ohlašovaná změna sídla, formální kroky (registrace na MV, změna účtu a razítka) provede nový výbor. Mgr. Bernášková bude informovat o změně sídla ČAS MPSV.

2. Dr. Doležal informoval o zajištění exkurze do archivu ČNB, na všechny tři termíny jsou ještě volná místa (bližší informace k dispozici na internetové stránce ČAS).

3. Dr. Hradecká informovala o zajištění exkurze do archivu a muzea Pražských vodovodů a kanalizací. Dr. Doležal upřesní termíny exkurze s kol. Jáskem.

4. Dr. Doležal informoval o organizačním zajištění setkání představitelů archivních asociací visegrádské čtyřky v Ostravě na počátku příštího roku.

5. Dr. Doležal informoval o aktuálním stavu kandidátky pro volby do výboru a revizní komise ČAS v příštím roce. Kandidátku je potřeba ještě doplnit. Členové výboru osloví jednotlivé vytipované zástupce.

6. Výbor ČAS vzal na vědomí článek Petra Zídka v Lidových novinách týkající se kandidátů pro radu ústavu pro výzkum totalitních režimů.

7. Dr. Doležal informoval o seznamu periodik, která nebyla zařazena mezi impaktované časopisy, vydaném Radou vlády pro výzkum a vývoj (zařazena řada časopisů vydávaných archivy). Doc. Ryantová podala obsáhlé vysvětlení k tomuto problému. Výbor po obsáhlejší diskusi rozhodl, že požádá radu o zaslání kritérií pro zařazení do seznamu impaktovaných časopisů. Kritéria pak zveřejní na své internetové stránce a poskytne archivům.

8. Dr. Doležal připomněl přípravu Ročenky ČAS, jednatel sestaví osnovu a rozešle jednotlivým členům. Ti jsou žádáni o zaslání příspěvků.

9. Mgr. Pilz zevrubně informoval o odhalení pamětní desky Františku Dvorskému v Sobotce, kde pronesl krátký projev (zpráva bude uveřejněna v Ročence).

10. Výbor projednal předběžně otázku čestného členství ČAS, bude zjištěno stanovisko vytipované osoby.

11. Mgr. Kahuda informoval o projektu výzkumného centra ICARuS zaměřeného na digitalizaci (vychází z projektu Monasterium). Výbor zaujal doporučující stanovisko k projektu, které zašle ředitelce NA dr. Drašarové (zajistí dr. Doležal).

12. Dr. Mikušek podal informaci o účasti na sjezdu rakouských archivářů v Grazu.

13. Dr. Doležal informoval o jednání s firmou NetPro a další firmou o provozu internetových stránek ČAS, na příští schůzi bude uzavřeno.

14. Příští schůze se bude konat dne 10. 1. 2008 v 10.00 v SOA Praha (Chodovec).

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 22. 11. 2007

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2