Schůze výboru

Rok 2018

Zápis č. 8 z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 5. března 2018 ve Státním oblastním archivu v Praze

Rok 2019

Zápis č. 15 z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 30. ledna 2019 ve Státním oblastním archivu v Praze

Zápis č. 16 z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 28. února 2019 ve Státním oblastním archivu v Praze

Zápis č. 17 z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 28. března 2019 ve Státním oblastním archivu v Praze